Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10737
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Ypolito
La vida de sant Hipòlit
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:774-78
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12054
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 199ra-200ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hipòlit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 199ra] Del nom de sant ypolit prolech
text: I4polit es dit de yper que vol dir de sus … fo el be polit per crueltat de turments
rubr.: De sant ypolit
text: I4polit pusque hac sebelit lo cos de sant laurens vench en la seua casa e dona pau … [ 200ra] … El cos romas aquj poyrit del qual exich gran pudor
ID no. of Witness 2 cnum 11580
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 170va-171vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hipòlit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 170va] De Sent ypolit
text: I6Polit es dit de yper. que uol dir de sus … fo el ben polit per crueltat de turmens
text: Y6Polit pus que ac sebelit lo cors de sent Laurens. sen uenc en la sua casa … [ 171vb] … eliguali lo seu col per quel diable sen fugi el cors romas aqui poyrit [sic] del qual exi molt gran pudor
ID no. of Witness 3 cnum 11473
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cclxiiii-cclxvi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hipòlit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxiiii] La interpretacio del nom de sent Ypolit
text: Ipolit es de iper qui vol dir dessus … e per voluntat fo ell be pulit per crueltat de turments
tit.: De la vida de sent Ipolit
text: Ipolit pus que ach sebullit lo cors de sent Lorens vench a la sua casa e dona pau als servents i a les serventes … [ cclxvi] … e ligli lo seu coyll per que lo diable sen fugi e lo seu cors romas podrit del qual axi molt gran pudor
ID no. of Witness 4 cnum 10962
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxxxvra-clxxxvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hipòlit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxvra] De sent ipolit
text: I3Polit pus que ac sabulit lo cors de sant lorencs sen uench ala sua casa … [ clxxxvira] … eligali lo seu col perquel diable sen fugi el cors romas aqui pudrit del qual axi molt gran pudor
ID no. of Witness 5 cnum 11223
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clixva-clxva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hipòlit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clixva] La interpretacio de sanct ypolit
text: [y]4Polit es dit de yper. qui vol dir desus … E fon be polit per cueltat de turments
tit.: La vida de sant ypolit
text: [y]4Polit pusque hague soterrat lo cors de sanct Lorenç ana ala sua casa: … [ clxva] … que negu qui aço vees nos podia pensar sino que fos cors de alguna dona morta: e que lo diable lagues presa
ID no. of Witness 6 cnum 10041
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccxiiiira-ccxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hipòlit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cciiiira] La interpretacio de sanct ypolit
text: [Y]5Polit es dit de yper: qui vol dir desus. e de litus que es pedra … E fonch be polit per crueltat de turments
rubr.: La vida de sanct ypolit
text: [Y]4Polit pusque hague soterrat lo cors de sanct lorenç sen ana ala sua casa … [ ccxvra] … que negu qui aço vees nos podia pensar. sino que fos cors de alguna dona morta: e que lo diable lagues presa
ID no. of Witness 7 cnum 10745
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clixva-clxva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Hipòlit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clixva] La interpretacio de sanct Ypolit
text: [Y]4Polit es dit de yper. qui vol dir desus.e de litus que es pedra … E fon be polit per crueltat de turments
rubr.: La vida de sanct ypolit
text: [Y]4Polit pusque hague soterrat lo cors de sanct Lorenç sen ana ala sua casa … [ clxva] … que negu qui aço vees nos podia pensar sino que fos cors de alguna dona morta: e que lo diable lagues presa
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14