Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10736
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de santa Clara
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 11916
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness cxxvb-cxxvvb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Clara, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvb] De sancta clara
text: S2ancta clare fo dela ciutat de sis nade de noble linatge lo pare seu fo honrat caualer … [ cxxvvb] … canonitzant aquela. En layn de nostre senyor M.CC.lv. enla ciutat de aranya dins enla esgeya mayor daquela mateixa ciutat
Note text proper al de l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 11543
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccclxxviii-cccclxxxii
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Clara, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cccclxxviii] De la vida de santa Clara
text: Santa Clara de noble linatge linatge fo e de la ciutat Desis … [ cccclxxxii] … car los contrets hi son endressats e los lebrosos mundats e los indemoniats curats e los morts ressucitats e daltres malalties molts sanats per la qual cose es Deu banahit
ID no. of Witness 3 cnum 11222
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clvrb-clixva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Clara, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clvrb] De santa Clara
text: [s]5Anta clara fonc dela ciutat de assis nada de noble linatge … [ clixva] … la qual fon ordenada per alexandre papa quart canonizant aquella en lany de nostre senyor. M.cclv.enla ciutat de aranya dins enla sglesia maior daquella mateixa ciutat
ID no. of Witness 4 cnum 10040
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. ccixra-ccxiiiira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Clara, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccixra] La vida de sancta Clara
text: [S]5Ancta clara fonch dela ciutat de assis nada de noble linatge … [ ccxiiiira] … canonizant aquella en lany de nostre senyor M.cclv. en la ciutat de aranya dins en la sglesia maior daquella mateixa ciutat
ID no. of Witness 5 cnum 10744
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clvrb-clixva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de santa Clara, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clvrb] De sancta Clara
text: S5Anta Clara fonch dela ciutat de Assis nada de noble linatge … [ clixva] … canonizant aquella en lany de nostre senyor M.cclv. enla ciutat daranya dins enla sglesia major daquella mateixa ciutat
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2011-11-30