Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10735
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Laurentio martyre
La vida de sant Llorenç
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:754-73
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12053
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 194vb-199ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llorenç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 194vb] Del nom de sant laurens prolech
text: L4aurens es dit en quay os tenent laurea que es corona feyta de laur … [ 195ra] … E garda del lamp la fi dels reprouats
rubr.: Del nom de sant lorens
text: L3aurens fo martir E fo diaque E fo despanya per linatge … [ 199ra] … Mes sent Paul la per excellencia de predicacio E sent laurens per excellencia
ID no. of Witness 2 cnum 11579
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 166rb-170va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llorenç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 166rb] De sent Laurens
text: L6Aurens es dit en quax tenent laurea que es feyta Corona … e guarda de lamp la fi dels reprouats
text: L6Aurens fo martir e fo Diache e fo despanya per linatge … [ 170va] … mes sent paul la a per excellencia de predicacio e aquest la ha per excellencia de passio
ID no. of Witness 3 cnum 11472
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cclviii-cclxiiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llorenç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclviii] La interpretacio del nom
text: Lorens es dit en quaix tinent laurea qui es corona feyta de lor … e axi sent Lorens trenca cor dir e rete spiritual hohiment e guarda de lanp la fe dels reprovats
tit.: De la vida de sent Lorens
text: Lorens fo martir a fo diaque e fo despanya per linatge e fo menat a Roma per sent Sist … [ cclxiiii] … car ell tot çol e sent Paul la han per excelencia de preicacio e aquest la ha per excelencia de passio
ID no. of Witness 4 cnum 10960
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxxxra-clxxxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llorenç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxira] De sent Lorens
text: L3Orens fo martir e fo diaque e fo despanya per lijatge … [ clxxxvra] … mas sant paul la per excellencia de preicacion e aquest la per excellencia de pecion
ID no. of Witness 5 cnum 11221
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cliva-clvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llorenç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cliva] La interpretacio de sanct Lorenç
text: [l]5Orenç es dit quasi tenint laurea: que es corona feta de lor … [ clivb] … E axi sanct lorenç trenca cor dur e rete spiritual oiment. e guarda lo lampt dela sentencia dels reprouats
tit.: La vida de sant Lorens
rubr.: [l]5Orenç fon martyr: e fon diacha: e fon despanya per linatge:e fon portat a roma per sant sixto … [ clvrb] … passio que sofferi
Note el f. 154v duu el titre courant errat: “De santa Clara”
ID no. of Witness 6 cnum 10039
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cciiiivb-ccviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llorenç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cciiiivb] Dela enterpretacio de sanct Lorenç
text: L5Orenç es dit quasi tenint laurea … e guarda lo lamp dela sentencia dels reprouats
rubr.: [ ccvra] La vida de sanct Lorenç
text: L5Orenç fonch martir. e fonch diacho: e fonch despanya per linatge … [ ccviiivb] … e aquest lo ha per excellencia de passio que sofferi
ID no. of Witness 7 cnum 10743
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cliva-clvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Llorenç (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cliva] La interpretacio de sanct Lorenç
text: L4Orenç es dit quasi tenint laurea … [ clivb] … e guarda lo lamp de la sentencia dels reprouats
rubr.: La vida de sanct Lorens
text: L5Orenç fon martyr:e fon diacha e fon despanya per linatge … [ clvrb] … Lorenç lo ha per excellencia de passio que sofferi
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14