Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10734
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Cyriaco
La vida de sant Ciriac
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:751-53
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12124
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxxxixvb-cxlrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ciriac (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxixvb] De sent quiriach
text: Q2uiriach fo ordonat en diaque per sent marçel papa epuys … [ cxlrb] … E adons los gentils clohyren les fonts eagren en reuerencia daquel dia auant aquel loc els crestians
ID no. of Witness 2 cnum 12052
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 194rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ciriac (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 194rb] De Sant Siriach diaque
text: C3iriacho fo adornat en diaque per sent Marçel papa … [ 194vb] … E adonchs los gentils clausiren les fons E agren en Reuerencia los christians fisels [sic]
ID no. of Witness 3 cnum 11578
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 165vb-166rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ciriac (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 165vb] De sent Driaco [sic]
text: D5Iriacho [sic] fo aordonat en Diache per sent marcel papa … [ 166rb] … E adoncs los gentils clausiren les fons e agren en reuerencia los crestians
ID no. of Witness 4 cnum 11471
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cclvii-cclviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ciriac (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclvii] De la vida de sent Ciriach
text: Ciriacj ordenat en diaque per sent Marçell papa e apres fo pres e amenat en Maximi … [ cclviii] … e aqui ell feu apparellar grans menjars per que soptosament moriren aqui tots e adonchs los gentils clohiren les fons e agueren en reverencia los chrestians
ID no. of Witness 5 cnum 10959
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxxxva-clxxxira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ciriac (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: De sent ciriaco
text: C3iriaco fo ordonat en diaque per sent marcel papa … [ clxxxira] … E adoncs los jentils clayiren [sic] les fons e agueren en reuerencia los cristians
ID no. of Witness 6 cnum 11220
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. clira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ciriac (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clira] La vida de sanct Ciriach
text: [c]4Jriach fon ordenat diaca per sanct marcell papa: e apres fon pres e menat a maximia: … [ cliva] … ell apparellas grans menjars: soptosament moriren aqui tots. E lauors los gentils tancaren les fonts. e hagueren gran reuerencia los chrestians
ID no. of Witness 7 cnum 10038
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. cciiiira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ciriac (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cciiiira] La vida de sanct Ciriach
text: [ cciiiirb] [C]4Jriach fonch ordenat en diaca per sanct marcell papa … [ cciiiivb] … E lauors los gentils tancaren les fonts. e hagueren en gran reuerencia los chrestians
ID no. of Witness 8 cnum 10742
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. clira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Ciriac (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clira] La vida de sanct Ciriach
text: C4Jriach fon ordenat en diaca per sanct Marcell papa … [ cliva] … E lauors los gentils tancaren les fonts:e hagueren en gran reuerencia los chrestians
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14