Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10733
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Donato
La vida de sant Donat
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:747-50
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12123
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. cxxxixra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Donat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxixra] De sent donat
text: D2onat fo ensenyat a letres e nodrit ab en julia emperador ensemps … [ cxxxixvb] … que fo mort efeu escapçar sent donat
Note omet l’explicació del nom i presenta lleugeres variacions respecte les altres versions
ID no. of Witness 2 cnum 12051
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 193va-194rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Donat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 193va] Del nom de sent donat prolech
text: D4onat vol aytant dir que es de deus nat … on donat quaixs per deu donat
rubr.: De sant Donat
text: D4onat ab en Julia lemperador fo ensenyat e noyrit … [ 194rb] … sent ylario entro fo mort e fe degolar sent donat
ID no. of Witness 3 cnum 11577
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 165ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Donat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 165ra] De sent Donat
text: D4Onat uol aytant dir que es de deus nat … o donat es dit quax per don donat
text: D5Onat. ab en julia lemperador fo. en senyat e noyrit [sic] … [ 165vb] … el fe sent ylarino entro fo mort e fe degolar sent Donat
ID no. of Witness 4 cnum 11470
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cclvi-cclvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Donat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclvi] La interpretacio del nom de sent Donat
text: Donat vol aytant dir que es Deu nat … He Donat es dit quaix perdo donat
tit.: De la vida de sent Donat
text: Doant ab Julia lemperador fo ensenyat e nodrit e naci que adonchs Julia fo ordenat en sotsdiaque … [ cclvii] … mas com fer no ho volguessen ell feu tant batre sent Ilari entro fo mort e feu degollar sent Donat
ID no. of Witness 5 cnum 10958
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxxixvb-clxxxva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Donat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxixvb] De sent donat
text: D3Onat ab en julia emperador fo encenyat e nodrit … [ clxxxva] … Ell feu tant batre sent ilarino tro fo mort e feu degolar sent donat
ID no. of Witness 6 cnum 11219
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clrb-clira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Donat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clrb] Linterpretacio de sant donat
text: [ clva] [d]5Onat vol dir aytant dir com quasi de deu nat … O donat es dit quasi per do de deu donat.
tit.: La vida de sanct donat
text: [d]5Onat ab julia emperador fon ensenyat e nudirt: en axi que julia fon lauors ordenat a sotsdiaca … [ clira] … feu metre sanct donat en lo carçre:e puys lo feu degollar. En lany de nostre senyor jesuchrist.ccclxxx.
ID no. of Witness 7 cnum 10037
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cciiirb-cciiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Donat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cciiirb] La interpretacio de sanct donat
text: D5Onat vol aytant dir com quasi de deu nat … O donat es dit quasi per do de deu donat
rubr.: [ cciiiva] La vida de sanct Donat
text: D5Onat ab en iulia emperador fonch ensenyat e nudrit … [ cciiiira] … E apres ell feu metre sanct donat en lo carçre: e puys lo feu degollar. En lany de nostre senyor iesu christ .ccclxxx.
ID no. of Witness 8 cnum 10741
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. clrb-clira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Donat (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clrb] La interpretacio de sanct Donat
text: D4Onat vol aytant dir com quasi de deu nat … O donat es dit quasi per do de deu donat
rubr.: La vida de sanct Donat
text: D5Onat ab Julia emperador fon ensenyat e nudrit … [ clira] … E apres ell feu metre sanct Donat enlo carçre:e puys lo feu degollar. En lany de nostre senyor Jesuchrist .ccclxxx.
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14