Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10732
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Sixto
La vida de sant Sixte
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:745-46
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12049
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 193ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sixte (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 193ra] Del nom de Sent Sixto prolech
text: S3ixtus es dit de asyos que vol dir deus e de estatus … e en la passio en bones obres
rubr.: de sent Sixt
text: [ 193rb] S4ixtus papa dela nacio detenes E folo primer filosoff … e degolaren sent Sixto e sent ffelician E sent Acapito
ID no. of Witness 2 cnum 11576
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 164va-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sixte (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 164va] De sent Sixto papa
text: S4Ixtus es dit de asios. que uol dir deus … En quax que el sia ferm e ficat en la fe e en la passio e en bones obres
text: S5Ixtus .papa. fo dela Nacio da Tenes he fo lo primer filosof … [ 164vb] … degoleren sent sixto. e sent felician. e sent aGapito
ID no. of Witness 3 cnum 11469
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cclv-cclvi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sixte (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cclv] La interpretacio del nom
text: Sist es dit de agios qui vol dit Deus e de castus … e ficat en la passio en bones obres
tit.: De la vida de sent Sist
text: Sist papa fo de la nacio de Atenes e fo lo primer philosof … [ cclvi] … e an aquest die ells la manifestaren e axi es lest en lo libra qui es dit Mitral
ID no. of Witness 4 cnum 10956
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. clxxixva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sixte (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxixva] De sent cixto
text: S3ixtus fo papa de la nacion detenes e fo lo primer philosof … [ clxxixvb] … degolaren sent cixto e sen felicia e sent agapito
ID no. of Witness 5 cnum 11218
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. clra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sixte (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clra] La interpretacio de sanct Sixto
text: [s]4Jxto es dit de sios: qui vol dir deu e de status … e ficat en la passio:e en bones obres.
tit.: La vida de sanct Sixto
text: [s]3Jxto papa fon dela nacio dels agarens:e fon lo primer philosoph … [ clrb] … En aquest dia ells lo manifestaren:e axi es legit e[..]o libre qui es dit mitral
ID no. of Witness 6 cnum 10036
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cciivb-cciiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sixte (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cciivb] Dela enterpretacio de sanct Sixto
text: [ cciiira] S2ixto es dit de sios: qui vol dir deu e de status: quasi que ell sia en aquell diuinal stament … e ficat en la passio: e en bones obres
rubr.: La vida desanct [sic] Sixto
text: S5Jxto papa fonch dela nacio dels arenenchs [sic]. e fonch lo primer philosoph … [ cciiirb] … e axi es legit en lo libre qui es dit mitral
ID no. of Witness 7 cnum 10740
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. clra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Sixte (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clra] La interpretacio de sant Sixto
text: S4Jxto es dit de sios:que vol dir deu e de status : quasi que ell sia en aquell diuinal stament … e ficat enla passio:e en bones obres
rubr.: La vida de sanct Sixto
text: S4Jxto papa fon dela nacio dels agarens. e fon lo primer philosoph … [ clrb] … e axi es legit enlo libre qui es dit mitral
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-04-08