Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10731
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Dominico
La vida de sant Domingo
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:718-44
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 12122
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxxxiiiiva-cxxxviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Domingo (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiiiva] De sent domingo
text: S2ent domingo fo duch del orde dels predicadors e hac pare molt noble efo de espanya dela uila de derocha … [ cxxxviiivb] … dels frares preicadors
Note omet l’explicació del nom present al ms. de París i a l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 12048
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 187rb-193ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Domingo (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 187rb] Del nom de sant domenge prolech
text: D3omenge es dit en cays garda del senyor O es dit domenge quant ab enpetrament … se volch moltes vegades vendre per so que donas lo preu als paubres de Jhesu christ
rubr.: De sent domenge
text: D3omenge fo duch dels presicadors e pare molt Noble … [ 193ra] … e recomta lus per orde la vesio e resebech labit dels presicados
ID no. of Witness 3 cnum 11575
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 158va-164va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Domingo (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 158va] De Sent [sic]
text: D4Omenec es dit en quax guarda de senyor ho guardat del senyor … se uolc motes [sic] ueguades uendre per so que dones lo preu
text: D5Omenge fo duch del orde dels preycadors e pare mot noble … [ 164va] … recomta los per orde la uision e resebe labit dels presicadors [sic]
ID no. of Witness 4 cnum 11750
City, library, collection & call number Nîmes: Archives Départementales du Gard, 1 F 83 (BITECA manid 2169)
Copied 1301 - 1350
Location in witness ff. 1ra-IIvb i IIbisra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Domingo (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500 fragment incomplet
Incipit & Explicits text: [ Ira] del frare. miracle. Axi com sent domenec passaua laygua en les partides de tolosa. los seus libres li casegron en laygua … [ IIvb] … soptadament fos vengut sobr[el les]perit de nostre senyor eyl apela [los frares] al capitol e dauant totz eyl […]
Note Brunel considerà que aquesta vida havia estat preservada en un foli avui dia independent, però són dos folis més un bocí els que conserven text sobre sant Domènec i transcrivim íncipits i èxplicits tal i com els trobem. Els folis que anomenem I i II duen text seguit, i esmentem com IIbisra el fragment longitudinal d’una quarta part de la primera columna d’un foli que sembla que hauria de seguir al que anomenem foli II, on continua la vida de sant Domènec, però que donat l’escassetat de paraules conservades de cadascuna de les línies, no transcrivim. Cal afegir que l’Arxiu només ens va proporcionar reproducció del recto d’aquest fragment de foli, no del verso. No és la mateixa versió que la del ms. de París; coincideix amb el text de l’incunable de Barcelona ff. cxcixva-ccva. El foli on comença el text (acèfal) duu anotacions pròpies d’haver servit de cobertes a un lligall de 1556
ID no. of Witness 5 cnum 11468
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxlv-cclv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Domingo (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxlv] La interpretacio del nom
text: Domingo es dit en quaix guarda del senyor ho gardat del senyor … car no ten solament dona les coses als pobres aenans se volch moltes de veguades vendra per ço que donas lo preu
tit.: De la vida de sent Domingo
text: Domingo fo duch del orde dels preicadors e pare molt noble … [ cclv] … e quant lescola fo despertat ell vench a la case dels frares e recomptalus per orde la visio e reebe labit dels frares preicadors
ID no. of Witness 6 cnum 10955
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxxiiiva-clxxixva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Domingo (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxiiiva] De sent dominguo
text: D3OMINGUO fo duch dels preycadors e pare molt noble … [ clxxixva] … recomtals per orde la uençio e reebe labit dels preicadors
Note després del f. clxxiiiv s'hi ha afegit el que queda (la meitat superior) del f. cclix
ID no. of Witness 7 cnum 11217
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxlvrb-clra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Domingo (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlvrb] La interpretacio de sant Domingo
text: [d]5Omingo es dit quasi guarda del senyor … [ cxlvva] … Car no tansolament dona les sues coses als pobres: abans se volgue vendre moltes vegades:perço que donas lo preu als pobres
tit.: De sant Domingo
text: [s]4Ant domingo fon duc dela orde dels prehicadors. E hague pare noble … [ clra] … E quant lescola se fon despertat ell vengue ala casa dels frares: e recomptals tot per orde la visio.e pres labit dels frares prehicadors
ID no. of Witness 8 cnum 10035
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxcviiva-cciivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Domingo (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcviiva] La interpretacio de sanct domingo
text: D5Omingo es dit quasi guarda del senyor. o es dit domingo quant a interpretament del nom: que vol dir senyor … abans se volgue vendre moltes vegades: perço que donas lo preu als pobres
rubr.: [ cxcviivb] La vida de sanct domingo
text: S5Anct Domingo fonch duch dela orde dels prehicadors … [ cciivb] … e recomptals tot per orde la visio. e pres labit dels frares prehicadors
ID no. of Witness 9 cnum 10739
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxlvrb-clra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Domingo (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlvrb] La interpretacio de sanct Domingo
text: D5Omingo es dit quasi guarda del senyor. O es dit Domingo quant al interpretament del nom: que vol dir senyor … [ cxlvva] … abans se volgue vendre moltes vegades:perço que donas lo preu als pobres
rubr.: De sanct Domingo
text: S4Anct domingo fon duch dela orde dels prehicadors … [ clra] … e recomptals tot per orde la visio:e pres labit dels frares prehicadors
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14