Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10730
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De inventione corporis sancti Stephani
Trobament del cos de sant Esteve
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:711-17
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 12047
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 185vb-187rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Trobament del cos de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 185vb] Del trobament del propri cos del primer martir
text: L4o trobament del propri cos del primer martir sent Steue fo feyt en lany de .CCCC.xvij. en lo temps de onori princep … [ 187rb] … el fo aduyt ales Reliquies de sent Steue per que mantenent fo garit es liua sen mal so
ID no. of Witness 2 cnum 11574
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 156vb-158rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Trobament del cos de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 156vb] Del trobament del cors de sent Esteue
text: L6O trobament del cors de sent Esteue primer martir fo feyt en layn de nostre senyor .CCCC.xx. [sic] En lo temps den Honori princep … [ 158rb] … el fo aduyt ales reliquies de sent esteue. per que mantenent fo guarit E leua sus senes mal
ID no. of Witness 3 cnum 11467
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxliii-ccxlv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Trobament del cos de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxliii] Del trobament del cors de sent Esteve
text: Lo trpbament del cors del primer martir sent Esteve fo fet en lany de nostre senyor ccccxvii en lo temps de honori princep … [ ccxlv] … ell fo aportat a les reliquies de sent Esteve per que mantinent fo guarit es leva sus sens mal
ID no. of Witness 4 cnum 10954
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxxiirb-clxxiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Trobament del cos de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxiirb] Del trobament del cors de sent esteua
text: L3O trobament del cors de sant esteua del primer martir fo feit en lan de nostra senyor .cccc.xvij el temps de honori princep … [ clxxiiiva] … el fo aduyt ales reliquies de sant esteua perque mantinent fo garit es laua sus sa sens mal
ID no. of Witness 5 cnum 11216
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxliiiira-cxlvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Trobament del cos de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliiiira] Lo trobament de sanct Steue
text: [l]5O trobament del cors del primer martyr sanct steue fon fet en lany de nostre senyor.cccc.xvij. en lo temps de honori princep Trobes del seu trobament: e del seu mudament … [ cxlvrb] … Era vn hom enla dita vila de ypo:e com ja fos peroliat e mort: ell fon portat ales reliquies de sant steue:perque en continent fon guarit e sanat
ID no. of Witness 6 cnum 10034
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxcvira-cxcviiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Trobament del cos de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvira] Lo trobament del cors de sanct Steue
text: [ cxcvirb] L5O trobament del cors del primer martyr sanct steue fonch fet en lany de nostre senyor .cccc.xvij. en lo temps de honori princep … [ cxcviiva] … ell fonch portat ales reliquies de sanct Steue. perque encontinent fonch guarit e sanat
ID no. of Witness 7 cnum 10738
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxliiiira-cxlvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Trobament del cos de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliiiira] Lo trobament de sanct Steue
text: [ cxliiiirb] L4O trobament del cors del primer martyr sanct Steue fon fet en lany de nostre senyor .cccc.xvij. enlo temps de Honori princep … [ cxlvrb] … ell fon portat ales reliquies de sanct Steue perque encontinent fon guarit e sanat
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-12-19