Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10729
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Stephano Papa
La vida de sant Esteve Papa
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:710
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12120
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. cxxxiiiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiiira] De sent esteue pape
text: E2steua papa axi con agues conuertuts molts gentils per paraulese eper eximplis … [ cxxxiiiirb] … eatrobaren la missa cantant e quent el hac cantada la missa els lo degolaren en la sua esgleya
ID no. of Witness 2 cnum 12046
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 185va-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 185va] De sent Steue martir
text: S4teue papa co ages conuertits molts gentils per paraula e per exempli E ages sebelits mots corses de sants … [ 185vb] … E quant el hac cantada la missa els lo degolaren en la seua glesa
ID no. of Witness 3 cnum 11573
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 156va-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 156va] De sent esteue papa
text: E4Steue papa con agues conuertits mots Gentils per paraula e per exemplis … [ 156vb] … e quant ac la messa cantada els lo degolaren en la sua gleysa
ID no. of Witness 4 cnum 11466
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccxliii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxliii] De la vida de sent Esteva papa
text: Esteve papa com agues ceonvertits molts gentils per paraula e per eximplis … e trobarenlo cantant la missa e quant ell ach cantada la missa ells lo degollaren en la sua esgleya
ID no. of Witness 5 cnum 10953
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. clxxiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxiira] De sent esteua papa
text: E3steua papa com agues conuertits molts homes ala fe qui eren jentils … [ clxxiirb] … e com el ac cantada la misa els lo degolaren en la sua ecclesia
ID no. of Witness 6 cnum 10033
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxcvvb-cxcvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvvb] La vida de sanct steue papa
text: [ cxcvira] S5Teue papa com hagues conuertits molts gentils per paraules e per exemples … E com lague dita prengueren lo en la sglesia: e degollaren lo
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14