Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10728
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Petro ad vincula
Dels lligams de sant Pere
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:701-09
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12119
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxxxiirb-cxxxiiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels lligams de sant Pere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiirb] Dels ligams de sent .Pere.
text: L2a festa de sent Pere. apostol qui [f. cxxxiiva] es dita dels ligaments per .iiij. coses fo establide … [ cxxxiiiira] … e queli escombraria souen lo uas perque cant fo resuscitat recompta tot ço que uist auia
ID no. of Witness 2 cnum 12045
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 183vb-185va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels lligams de sant Pere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 183vb] Dels ligaments de sent Pere
text: L3a festa de sant P. apostol que es dita dels ligaments per iiij. causes fo establida … [ 185va] … per que quant fo ressucitat recomta tot so que hauja vist
ID no. of Witness 3 cnum 11572
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 154va-156va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels lligams de sant Pere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 154va] Dels liguamens de sent pere apostol
text: L5A festa de sent pere apostol que es dita dels ligames per .iiij. causes fo establida … [ 156va] … per so que la portes al cors qui li promes per loguer. car el auja lanima duyta qui diria per el tots dies lo salm qui comensa .Merce ages de mi senyer e queli escombraria souen lo uas per que cant fo resucitat recomta tot so que uist auja
ID no. of Witness 4 cnum 11465
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxl-ccxliii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels lligams de sant Pere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxl] La festa dels ligaments de sent Pere
text: La festa de sent Pere qui es dita dels liguaments per iiii coses fo establida … [ ccxliii] … per ço que la aportas al cors qui li promes per loguer car ell avia la anima aduyta que diria per ll tots dies lo salm qui comensa merçe ages de mi senyor e que li escombraria soven lo vas per que quan fo ressucitat recomptat tot que avia vist
ID no. of Witness 5 cnum 10952
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxxrb-clxxiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels lligams de sant Pere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxrb] Del ligament de sent P.
text: L3A festa de sant P. apostol ques dita dels ligamens de sant P. fo per .iiij. coses astablida … [ clxxiira] … pertal que la portas al cos queli promes per lo ger car el auia la anima aduynt que diria per el tots dies lo salm qui comensa merce ajes de mi senyor equeli escombraria souen lo uas perque can fo resucitat recomta tot so que uist auia
ID no. of Witness 6 cnum 11215
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxliiva-cxliiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels lligams de sant Pere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliiva] Dels ligams de sant pere
text: [l]3a festa de sant Pere apostol que es dita dels ligams … [ cxliiiira] … E liura la anima a vn monge del monestir:per ço que la portas al cors. E com fon enlo cors promes de dir tots jorns lo psalm qui comença. Merçe hages de mi senyor: segons la tua gran misericordia. etc. erecompta tot ço que hauia vist
ID no. of Witness 7 cnum 10032
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxciiiira-cxcvvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels lligams de sant Pere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciiiira] Dels ligams de sanct pere
text: L5A festa de sanct Pere apostol: que es dita dels ligams per .iiij. coses fonch ordenada … [ cxcvvb] … E com fonch en lo cors promes de dir tots iorns lo psalm qui comença Merçe hages de mi: e recompta tot ço que hauia vist
ID no. of Witness 8 cnum 10737
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxliiva-cxliiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels lligams de sant Pere (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliiva] Dels ligams de sanct Pere
text: L4A festa de sanct Pere apostol que es dita dels ligams per quatre coses fon ordenada … [ cxliiiira] … E com fon enlo cors promes de dir tots jorns lo psalm qui comença. Merçe hages de mi senyor:segons la tua gran misericordia. etcetera. e recompta tot ço que hauia vist
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14