Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10727
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Machabeis
Dels .vij. frares Machabeus
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:699-700
Note únicament els tres incunables mantenen la darrera referència a l'obra de Jean Beleth
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12118
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. cxxxiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vij. frares Machabeus (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiira] Dels machabeus
text: M2acabeus foren .vij. frares ab la mare … [ cxxxiirb] … soferiren aytals turmens con los crestians an soferit per la defensio de la lig deleuangeli
ID no. of Witness 2 cnum 12044
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 183va-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vij. frares Machabeus (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 183va] Dels macabeus que foren Set
text: M4Achabeus foren .vij. frares Ela mare honradors E ab en Eletzare preuere … [ 183vb] … Car per la deffencio dela lig sofferiren aytal turment cols christians an ferit per la lig del euangelj E per deffencio
ID no. of Witness 3 cnum 11571
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 154rb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vij. frares Machabeus (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 154rb] Dels Macabeus
text: M4Acabeus foren .vij. frares ab la mare onradora e ab heleatzaro. preuera … [ 154va] … soferiren aytals turmens. cols crestians an suferts per defensio de la lig de lauengeli
ID no. of Witness 4 cnum 11464
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxxxix-ccxl
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vij. frares Machabeus (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxix] De la vida dels vii Macabeus
text: Macabeus foren vii frares ab la mare honradora e ab Aleatiar prevera los quals no volien menjar carn de porc … [ ccxl] … car per la deffencio de la lig sofferiren aytals turments com los chrestians ab sofferta per la deffencio de la lig del avangeli
ID no. of Witness 5 cnum 10951
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. clxxra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vij. frares Machabeus (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxra] De .vij. macabeus
text: M3Achabeus foren .vij. frares ab la mare honrada e ab eleazaro preuera … [ clxxrb] … soferiren aytals turmens con los christians an soferts per defencion dela lig del auengeli
ID no. of Witness 6 cnum 11214
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. cxliirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vij. frares Machabeus (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliirb] Dels .vii. frares machabeus
text: [m]5Achabeus foren .vij. frares ab lur mare honradora:e ab eleazar preuere: los quals no volien menjar carn de porch: per seruar la ley: … [ cxliiva] … Aquestes tres darreres raons posa mestre johan beleth: en la summa dels officis enlo .v.capitol
ID no. of Witness 7 cnum 10031
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxciiivb-cxciiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vij. frares Machabeus (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciiivb] Dels .vij. frares machabeus
text: M5Achabeus foren .vij. frares ab la mare honradora e ab eleazaro preuere … [ cxciiiira] … Aquestes tres darreres raons posa mestre iohan beleth en la summa dels officis en lo .v. capitol
ID no. of Witness 8 cnum 10736
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. cxliirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vij. frares Machabeus (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliirb] Dels .vij. frares Machabeus
text: [ cxliiva] M5Achabeus foren .vii. frares ab lur mare honradora:e ab Eleazar preuere … Aquestes tres darreres rahons posa mestre Joan Beleth:en la summa dels officis enlo .v. capitol
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2010-12-14