Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10726
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Feliu de Girona
Date / Place escrit 1290 a quo
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12117
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxxxira-cxxxiira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Feliu de Girona, escrit 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxira] De sent faliu de gerona
text: S2ent faliu de gerona fonat enla ciutat de Cillitanje equant fo uengut en la ciutat de cesarea qui es en mauritanje … [ cxxxiira] … Rosi [sic] lo mena tot peseyar ab parpes de ferre perque el sen ana a deu alegrament. ffo aduyt lo seu cors a Gerona per .ia. fembre qui temje molt deus
ID no. of Witness 2 cnum 12043
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 182rb-183rb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Feliu de Girona, escrit 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 182rb] De sent ffeliu de Gerona
text: S3ent ffeliu de Girona fo nat en la Ciotat disalitanja … [ 183rb] … En Roffi lo mana tot spesseyar ab spases de ferre e ab arpes per que el sen ana adeu alegrament E fo aduyt lo seu cors a girona per .j. femna qui temja molt deus
ID no. of Witness 3 cnum 11570
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 153rb-154rb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Feliu de Girona, escrit 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 153rb] De sent liu [sic] de Girona
text: S4Ent feliu de girona fo nat en la Ciutat de Cillitania … [ 154rb] … En rofi lo mana tot pesseyar ab arpes de ferre. perque el sen ana a deu alegrament fo aduyt lo seu cors agirona per una femna qui temia mot deu
ID no. of Witness 4 cnum 11463
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxxxviii-ccxxxix
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Feliu de Girona, escrit 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxviii] De la vida de sent Feliu de Gerone
text: Sent Feliu de Gerona fo nat en la ciutat de Cillitania E quant fo vengut en la ciutat de Cezarea … [ ccxxxix] … e quant aço ach dit sent Feliu lo mena tot pessegar ab arpes de ferra per que ell sen ana a Deu alegrament fo aduyt lo seu cors a Gerona per una fembra que temia molt Deus
ID no. of Witness 5 cnum 10950
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxviiivb-clxxra
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Feliu de Girona, escrit 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviiivb] De sent feliu de Gerona
text: S3Ent faliu de girona nasch en la ciutat de cilitania … [ clxixvb] … en Rufi lo mana tot pecejar ab arpes de ferre perque el sen ana a deu alegrament fo aduyt lo ceu cors agirona [f. clxxra] per una fembra qui tamia molt deu
ID no. of Witness 6 cnum 11213
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. clxira-cxliirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Feliu de Girona, escrit 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ clxira] De sant Feliu de Gerona
text: [s]5Anct feliu de gerona fonc nat enla ciutat de cillitania. E aci com fon vengut enla ciutat de cesarea en larchibisbat de mauritania: hay molts bons studis enles liberals arts … [ cxliirb] … E sanct feliu li respos:tu seruiras a ells tots temps ab lo teu pare lo diable:e yo sacrificare al deu meu tot poderos.que ma format del lim dela terra:em desliura de la mar com me haguist fet lançar. Apres rufi lo feu tot esquarterar ab arpes de ferre.perque trames lespirit a deu.
ID no. of Witness 7 cnum 10030
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxciiva-cxciiivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Feliu de Girona, escrit 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciiva] La vida de sanct Feliu de Gerona
text: [ cxciivb] S5Ant feliu de gerona fonch nat en la ciutat de cillitania … [ cxciiiva] … Apres en rufi lo feu tot esquar[f. cxciiivb]terar ab arpes de ferre: perque trames lespirit adeu
ID no. of Witness 8 cnum 10735
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxliva-cxliirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Feliu de Girona, escrit 1290 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliva] De sanct Feliu de Gerona
text: S5Anct Feliu de Gerona fonch nat enla ciutat de Cillitania … [ cxliirb] … Apres Ruffilo feu tot esquarterar ab arpes de ferre. perque trames lespirit a deu
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2011-01-19