Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10725
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Germano
La vida de sant Germà
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:689
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12115
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxxixrb-cxxxva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Germà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxixrb] Dela entrepretacio del nom de sent Germa
text: G2erma es degermanament ede ana qui uol dir aensus … la uide del escrisch en Contasti preuera asent sensuri [sic] bisbe
tit.: De sent germa
text: G2erma fo de molt noble linatge enasch en [f. cxxixva] la ciutat altisiodoro. fo molt saui en los liberals arts … [ cxxxva] … que ço que li auia promes de fer uiu que mort ho auja ates
ID no. of Witness 2 cnum 12041
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 180rb-181rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Germà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 180rb] Del nom de sant Germa prolech
text: G3erma es dit de germenament o de ana que vol dir ensus … la vida del scrisch contasti preuere E sent cencuri bisbe
rubr.: Del nom de sent Germa
text: G3erma fo de molt Noble liyatge e Nasch en la Ciotat [sic] Anticiodora … [ 181rb] … per que conech que so que li auja promes de fer viu que mort lio auja attes
ID no. of Witness 3 cnum 11568
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 151rb-152va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Germà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 151rb] De sent Germa
text: G4Erma es dit de germament e de ana que uol dir en sus … la uida del escrisc en constanti preuere e sen sensuri bisbe
text: G4Erma fo de mot noble linaye e nasc en la Ciutat altisiodoro … [ 152va] … per que conec que so que li auia promes de fer uju que mort li o auia ates
ID no. of Witness 4 cnum 11461
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxxxv-ccxxxvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Germà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxv] Del nom de sent Germa
text: Germa es dit per germanament e de anus que vol dir ensus … La vida dell escrich en Costanti prevera a sent Bonifaci bisbe
tit.: De la vida de sent Germa
text: Germa fo de molt noble linarge e nasch en la ciutat Altisiodoro e fo molt savi en les liberals arts … [ ccxxxvii] … per que conech que so que lo avia promes de fer viu que mort li ho avia attes
ID no. of Witness 5 cnum 10948
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxvivb-clxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Germà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvivb] De sent germa
text: G3Erma fo de molt noble lijatge e nasch enla ciutat alticiodoro … [ clxviiira] … per ques pensa que so que hauia promes uiu de fer que mort ho auia ates
ID no. of Witness 6 cnum 11212
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxlrb-clxira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Germà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlrb] La interpretacio de sant Germa
text: [ cxlva] [g]4Erma es dit de germinament: … La vida dell scriui en constanti preuere:e sant Censuri bisbe
tit.: De sant Germa
text: [g]4Erma fon de molt noble linatge.e nasque enla ciutat alteçiodora. e fonc molt saui enles liberals arts. Apres ana en roma per donar vna sentencia de dret … [ clxira] … perque conegue que ço que li hauia promes en sa vida: que en mort loy atengue
ID no. of Witness 7 cnum 10029
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxciva-cxciiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Germà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciva] La interpretacio de sanct germa
text: [G]5Erma es dit de germanament e de ana que vol dir ensus … La vida del scriui en constanti preuere e sanct Censuri bisbe
rubr.: La vida de sanct germa
text: [ cxcivb] G5Erma fonch de molt noble linatge e nasque en la ciutat alteciodora … [ cxciiva] … perque conegue que ço que li hauia promes en sa vida. que en mort loy atengue
ID no. of Witness 8 cnum 10690
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxlrb-cxliva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Germà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlrb] La interpretacio de sant Germa
text: G4Erma es dit germinament: e de ana que vol dir ensus … La vida dell scriui en Constanti preuere: e sanct Censuri bisbe
rubr.: De sanct Germa
text: G5Erma fon de molt noble linatge e nasque enla ciutat alteçiodora … [ cxliva] … perque conegue que ço que li hauia promes en sa vida: que en mort loy atengue
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14