Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10724
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Abdon et Sennen
Abdon i Sennen
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:688
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12114
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. cxxixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Abdon i Sennen (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxixrb] De sent abdon e de sent semen [sic]
text: A2bdon eSemen [sic] foren marturiats per Deci lemperador … econ aqui aguessen jagut iiij. dies en Quirnj sots diaque lus seboli enla sua case
ID no. of Witness 2 cnum 12040
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 180ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Abdon i Sennen (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 180ra] De Abdon e sennen
text: A3bdon e sennen foren marturiats per en deci enperador … [ 180rb] … aqui aguessen jagut .iij. dies En quirinj subdiaque los sebeli en la seua casa
ID no. of Witness 3 cnum 11167
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 151ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Abdon i Sennen (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 151ra] De sent Abdon et Absennen
text: A4Bdon e sennen foren marturiats per en Deci lemperador … [ 151rb] … E com aqui aguessen yagut .iij. dies En Quirini quj era subdiache los sebeli en la sua casa
ID no. of Witness 4 cnum 11460
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccxxxv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Abdon i Sennen (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxv] De Abdon e Sennen
text: Abdon e Sennen foren marturiats per Deci lemperador … e com aqui aguessen jagut iii dies en Quiri sotsdiaque los sabulli en la sua casa
ID no. of Witness 5 cnum 10947
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. clxvivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Abdon i Sennen (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvivb] De sent abdon e de sent nen
text: A3bdon e sant nen foren marturiats per en deci enperador … e con aquj agesen jagut .iij. dies en quirini subdiaquen [sic] los sabulj en la sua casa
ID no. of Witness 6 cnum 11211
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. cxlrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Abdon i Sennen (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlrb] De sants abdon e sennen.
text: [a]5Bdon e sennen foren martyrizats per deci lemperador … E com aqui enla plaça haguessen stat per tres dies Quirin subdiaca los soterra enla sua casa
ID no. of Witness 7 cnum 10028
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. cxcirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Abdon i Sennen (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcirb] Abdon e sennen
text: A5Bdon e sennen foren martyrizats per en deci lemperador … [ cxciva] … E com aqui en la plaça haguessen stat per tres dies: en quirin subdiaca los soterra en la sua casa
ID no. of Witness 8 cnum 10689
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. cxlrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Abdon i Sennen (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlrb] De sancts Abdon e Sennen
text: A5Bdon e Sennen foren matyrizats [sic] per deci lemperador … E com aqui enla plaça haguessen stat per tres dies. Quirin subdiaca los soterra enla sua casa
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14