Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10723
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Felice
Sant Feliu Papa màrtir
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:681
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 12111
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxxviivb-cxxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu Papa màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviivb] De sent Faliu pape
text: F2eliu fo elet en loch den liberj. en papa. he hy fo ordonat. on con en liberi. papa. no uolgues consentir ala heretgia arriane … [ cxxviiira] … e sent faliu estech en .i. seu camp del qual fo pres eamenat eapres fo escapçat
ID no. of Witness 2 cnum 12037
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 178va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu Papa màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 178va] De sant ffeliu
text: F4eliu fo elegit en loch de liberi en papa ey fo adordenat … E sent ffeliu estech en .j. seu camp del qual fo pres e menat E apres fo escapsat
ID no. of Witness 3 cnum 11164
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 149va-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu Papa màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 149va] de feliu sent papa
text: [ 149vb] F5Eliu papa fo elegut en loc den liberij papa … E sen feliu estec en un seu camp del cal fo pres amanat e apres fo escapsat
ID no. of Witness 4 cnum 11457
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccxxxii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu Papa màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxii] De la vida de sent Feliu
text: Ffaliu fo abat en loch den Liberii en papa e hi fo aordonat on con en Liberi papa no volgues convertir a le aretgia arriana ell fo trames en axill per en Costanci fill den Costanci … e sent Feliu estech en un seu camp del qual fo pres e amenat e apres fo escapsat
ID no. of Witness 5 cnum 10944
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. clxvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu Papa màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvrb] De sent feliu papa
text: F3eliu fo elegut en loch den liberi en papa fo ordenat … e sant feliu estech en .i. seu camp del qual fo pres amenat e apres fo escapsat
ID no. of Witness 6 cnum 11210
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. cxlra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu Papa màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlra] De sant feliu papa martyr
text: [f]5Eliu fon elegit e ordenat en loc de liberi papa. E com liberi papa no volgues consentir ala heretgia arriana: costanti fill de costanti lexella per tres anys … [ cxlrb] … E sant feliu stigue dins en vn camp amagat Apres per martyri perde lo cap.
ID no. of Witness 7 cnum 10027
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. cxcira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu Papa màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcira] Sanct feliu papa martyr
text: F5Eliu fonch elegit e ordenat en loch den liberi papa … [ cxcirb] … E sanct feliu stigue dins vn camp amagat. Apres per martyri perde lo cap
ID no. of Witness 8 cnum 10688
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. cxlra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu Papa màrtir (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlra] De sanct Feliu papa martyr
text: F5Eliu fonch elegit e ordenat en loch de liberi papa … [ cxlrb] … E sant Feliu stigue dins en vn camp amagat apres per martyri perde lo cap
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14