Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10721
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Nazario et Celso
La vida de sant Nazari i sant Celsi
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:676-80
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12110
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. cxxviira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Nazari i sant Celsi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviira] Dela entrepretacio del nom de sent nazari
text: N2azari es dit en quax. Natzarenus qui uol dir aytant con consecrat … que no peca ab la lenga
tit.: Dela entrepretacio del nom de sent celsus
text: C2elsus uol aytant dir quax aensus leuat … la uida daquests sants troba sent ambros enlo libre de sent Geruasi ede sent protasi e fo trobade sots los lurs caps
tit.: De sent nazari. e de sent celsus
text: N2azari fo fiyl de molt noble baro qui auja nom affrica qui era iueu edela sua mare sancta perpetua qui fo molt bona crestiane … [ cxxviivb] … sent Nazari tot entegre ben olent que no auja pel perdut eseboli lo enla esgleya dels apostols molt honradement
Note en aquest manuscrit la interpretació dels noms dels sants va en epígrafs separats
ID no. of Witness 2 cnum 12036
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 177rb-178va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Nazari i sant Celsi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 177rb] Del nom de sant Natzari prolech
text: N2Atzari es dit en cays natzarenus … [ 177va] … la vida daquest sant Atroba sant Ambrosi en lo libre de sant Geruasi e de sent Protasi E fo trobada dejus los lus caps
rubr.: De sant Natzari
text: N3atzari fo fil de Noble baro que auja nom affrica qui era juseu … [ 178va] … e sebeli lo en la sgleya dels apostols molt honradament
ID no. of Witness 3 cnum 11163
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 148va-149va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Nazari i sant Celsi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 148va] De sent Nazari
text: N5Azari es dit en quax nazarenus que uol aytant dir co consecrat … [ 148vb] … La ujda daquests sants atrobec sent ambrosi en lo libre de sent Geruasi e de sent Protasi e fo trobada sots los lurs caps
text: N4Azari fo fil del mot noble baro qui auja nom african qui era juseu … [ 149va] … e sebeli lo ca la glesia dels apostols honradament
ID no. of Witness 4 cnum 11456
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxxxi-ccxxxii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Nazari i sant Celsi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxi] Interpretacio del nom de sent Nazari
text: Nazari es dit en quaix nazareus qui vol dir aytant com conçacrat … e daqui es dit gardant per ço cor ell guarda les sues vies que no pecca ab sa lengua
tit.: La interpretacio
text: Celsus vol di en quaix a ensus levat per ço car ell se leva sobre si … La vida dequests sants troba sent Ambros en lo libra de sent Gervasi e de sent Protasi e fo trobade sots los lurs caps
tit.: De la vida de sent Nazari
text: Nazari fo fill de molt noble baro qui avia nom Affrica qui era jueu … [ ccxxxii] … e trachne sent Nazari tot entegra ben olent que no avia pel perdut e sabullilo en la esgleya dels apostols molt honradement
ID no. of Witness 5 cnum 10943
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxiiiirb-clxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Nazari i sant Celsi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiiiirb] De sent nazari e de sent celci
text: N3Azari fo fil de molt noble baron qui auia nom africa que era jueu … [ clxvra] … sant nazari tot entegra ben olent que no auja pel perdut e sabulil en la ecclesia dels apostols honradament
ID no. of Witness 6 cnum 10025
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxxxixvb-cxcvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Nazari i sant Celsi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxixvb] La interpretacio de sanct Nazari e sanct celsi
text: N5Azari es dit quasi nazareus: qui vol dir aytant com consegrat … [ cxcra] … La vida de aquests sancts troba sanct Ambros en lo libre de sanct geruasi e de sanct prothasi: e fonch trobada sots los lurs caps
rubr.: La vida de sanct Nazari e sanct celsi
text: N4Azari fonch fill de molt noble hom: qui hauia nom affrican qui era iueu … [ cxcvb] … e exia del seu cors molt bona odor. e soterral en la sglesia dels apostols molt honradament
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14