Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10720
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles Sant Feliu i sant Cugat màrtirs
Date / Place traduït 1450 - 1500
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 11914
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxviiva-cxixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu i sant Cugat màrtirs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviiva] De sent feliu ede sent cugat
text: G2ran efort meraueylos miracle aparech atots sobrels sants seruus [sic] de deu feliy e. Cugat martirs seus … [ cxixrb] … alaor e agloria del seu beneyt nom entro en lo present die de uuy qui ab lo pare e ablo sant espirit uju eregne deu per tots los segles dels segles amen
Note aquest text no apareix al manuscrit de París, però sí a l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 11558
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. dxlviii-dxlviiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu i sant Cugat màrtirs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ dxlviii] De la vida de sent Cuguat
text: Sent Cuguat e sent Feliu foren de la ciutat de Silena e de nobla linatge e foren molt sants e be instruhits en la fe catholica santa … [ dxlviii] … e per merits de sent Cugat demostra Nostra Senyor Deu molts miraccles e virtuts fins al dia de vuy e lo seu cors fo soterrat per los faels molt honradement loant Nostra Senyor Deu en totes les sues obres
ID no. of Witness 3 cnum 11209
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxxxviiiva-cxlra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu i sant Cugat màrtirs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviiiva] De sant feliu e sant cugat martyrs.
text: [g]5Ran fort manifest e marauellos miracle apparegue a tots: sobre los seruents de deu sant feliu e sanc cugat martyrs seus: … [ cxlra] … Qui ab lo pare e ab lo sant spirit viu e regna deu per tots los segles dels segles eternament.Amen.
ID no. of Witness 4 cnum 10024
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxxxviiirb-clxxxixvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu i sant Cugat màrtirs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxviiirb] Sanct Feliu e sanct Cugat martyrs
text: G5Ran e fort manifest: e marauellos miracle apparegue atots … [ clxxxixvb] … qui ab lo pare e ab lo sant spirit viu e regna deu per tots los segles dels segles. Amen.
ID no. of Witness 5 cnum 10687
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxxxviiiva-cxlra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Sant Feliu i sant Cugat màrtirs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviiiva] De sanct Feliu e sanct Cugat martyrs
text: G5Ran fort manifest e marauellos miracle apparegue atots … [ cxlra] … Qui ab lo pare e ablo sanct spirit viu e regna deu per tots los segles dels segles eternament Amen.
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-03-14