Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10719
Authors Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes
Titles Sentència sobre les causes que pertanyen al batlle i al veguer
Date / Place promulgat 1458-11-17
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10237
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 197 (BITECA manid 2864)
Copied Mallorca (illa / illes): 1401 - 1499
Location in witness ff. 44v-45
Title(s) Vidal de Blanes i de Castellar d'Oris, Baró de Cotes, Sentència sobre les causes que pertanyen al batlle i al veguer, promulgat 1458-11-17
Incipit & Explicits rubr.: [ 44v] Sentencia super causis per Magnifficum domini locumtenent generalem vitalem castella durjs militem eucatis e eucandjs lata pertinentibus et spectantibus honorabile baulio et vicario Maiorice vt jnfra
pream.: Nouerunt vnjuersi quod die jouis Septadecima mensis Nouembrjs Anno a natiuitate dominj Mo CCCCo Qujnquagesimo Octauo Coram magniffico domino Vitale Castella doris mjlite … fecerunt suplicacionem tenorjs sequentis
dispositio: Segons los priuilegis e ffranquees del present Regne e los contractes que han los senyors vtils deles scriuanjes del batle e del veguer dela Ciutat de Mallorques … [ 45] … Encara aquells siu acceptaran per gracia. Fahent vos fe dels priuilegis actes e contractes seguents. Alti etc.
nota: Jn christi nomjne manufestum sit … jnfrascripto libro franquesiorum in carte clxxvj.
Note segueixen anotacions semblants a la darrera nota fins al f. 46, en llatí
Record Status Created 2008-03-13
Updated 2008-10-20