Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10717
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iacobo apostolo
La vida de sant Jaume apòstol
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:650-62
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11913
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxvra-cxviiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvra] Dela entrepretacio del nom de sent jacme apostol
text: I2acme aquest apostol es apelat jacbe sabadeu efo frare de sent Johan bonarge … Eenaxi pot esser maior per ço car primerament es apelat ale gloria dela perdurabletat
tit.: De sent iacme apostol
text: I2acme apostol fiyl dezebedeu apres la assensio de ihesuchrist de mentre que prehycaue periudea eper samaria … [ cxviiva] … el fo ligat en .i. pal e posali hom lenya de costa en que hom mes foch ecrema le lenya els ligams sens que foch noli feu mal
ID no. of Witness 2 cnum 12033
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 170vb-174ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 170vb] Del nom de sant Jacme apostol prolech
text: I3acme aquest apostol es apelat Jacme zabadeu E fo frare de sent Johan benarges … [ 170ra] … per so car primerament es apelat ala gloria dela perdurabletat
rubr.: De sent Jacme apostol
text: I5acme apostol fil de zebedeu apres lassencio de jhesu christ … [ 174ra] … E crema la lenya el ligam sens que ad el nolj feu mal
ID no. of Witness 3 cnum 11160
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 142va-145va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 142va] De sent Jacme Apostol
text: I7Acme apostol es apelat Jacme zebetzeu e fo frare de sent Johan bonarges … [ 142vb] … cor primerament es apelat ala gloria dela perdurabletat
rubr.: Miracle
text: I6Acme apostol fil den zebetzeu apres la assensio de ihesu christ dementre que preycaua per judea … [ 145va] … apres el fo ligat en un pal e pausali hom leya de costa en que hom mes foc e crema la leya els ligamens ses quel foc no li fe mal
ID no. of Witness 4 cnum 11453
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxxii-cxxvi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxii] La interpretacio del nom de sent Jacme apostol
text: Jacme aquest es apellat Jacme Zabadeu e fo frare de sent Johan … e an axi pot esser dit major per ço car primerament es appellat a la gloria de la perdurabletat
tit.: De la vida de sent Jacme
text: Jacme apostol fill de Zabadeu apres la ecencio de Jhesuchrist dementra que preicave per Judea … [ ccxxvi] … e axi com lo rosseguave sobra peres hanch la camisa ne res que agues no sostench dampnatge en apres ell fo ligat en un pal e posali hom lenya de rostir en que hom mes foch e crema la lenya e los ligams sens que lo foch no li feu mal
ID no. of Witness 5 cnum 10940
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clviivb-clxira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clviivb] De sent jacme apostol la enterpretacio del nom
text: I4acme apostol aquest apostol es apellat jacme zebedeu e fo frare de sant jacme bonarges … [ clviiirb] … car primerament es apellat a la gloria de la perdurabletat de deu
rubr.: la uida de sent [johan - tatxat] jacme apostol
text: I3acme apostol fo fil den zebedeu apres la acencion de jhesuchrist de mentra que preyicaua per judea … [ clxira] … Enapres el fo ligat a .i. palli e posali hom leja de costa en que hom mes ffoch e crama la leya els ligamens sens quenoli ffeu mall
ID no. of Witness 6 cnum 11207
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxxxvra-cxxxviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvra] La vida de sanct Jaume apostol.
text: [i]4Aume apostol fill den zebedeu apr[e]s la ascensio de jesuchrist men[t]re que prehicaua per iudea … [ cxxxviirb] … E axi com lo roçegauen sobre pedres: may la camisa ne ell no sostengue algun damnatge Apres fon ligat en vn pal ab lenya per cremar: mas la leya crema los ligams:e ell no pres mal
ID no. of Witness 7 cnum 10021
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxxxiiivb-clxxxvivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiiivb] Dela vida de sanct Jaume apostol
text: I5Aume apostol fill den zebedeu apres la ascensio de iesu christ mentre que prehicaua per iudea … [ clxxxvirb] … Apres fonch ligat en vn pal ab lenya: la qual crema los ligans. e ell no pres mal
rubr.: [ clxxxviva] La vida de sanct iaume apostol qui es appellat zebedeu
text: A5Quest iaume apostol es appellat iaume zebedeu. e fonch germa de sant iohan … [ clxxxvivb] … E axi pot esser maior: perço com primer es appellat ala gloria dela perdurabilitat
ID no. of Witness 8 cnum 10685
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxxxvra-cxxxviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Jaume apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvra] La vida de sanct Jaume apostol
text: I4Aume apostol fill den zebedeu apres la ascencio de Jesuchrist mentre que prehicaua per Judea … [ cxxxviirb] … Apres fon ligat en vn pal ab lenya per cremar: mas la lenya crema los ligams: e ell no pres mal
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14