Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10716
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Christina
La vida de santa Cristina
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:646-49
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11912
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxiiiirb-cxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cristina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiiirb] De sancta christina
text: C2restina uol aytant dir con untade ab crisma … he oli de deuocio en sa pense
text: C2restina fo fiyla de nobles parens qui fo enclose per son pare en .ia torra ab .xx.ij. seruentas en lo castel de tir en lombardia … [ cxvra] … per que en julia irat le feu segetar e apres ela trames lesperit a deu
ID no. of Witness 2 cnum 11740
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 48ra-49ra ff. 128ra-129rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cristina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 48ra] De senta christina uerge
text: X2pistina uol aytant dir com untada ab crisma … [ 49ra] … e gitala an iulian enrasch li luyll. per que en uilia irat la feu sagitar. E apres ela trames lespirit a deu
ID no. of Witness 3 cnum 12032
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 169vb-170vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cristina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 169vb] Del nom de santa cristiana prolech
text: C3restiana vol dir co vntada ab cresma … e oli de deuocio en la pensa
rubr.: De santa cristiana
text: C2restiana fo fila de molts [f. 170ra] Nobles parents que fo enclausa per son pare … [ 170vb] … per que en Julia yrat la feu sagitar E apres ela trames a deu lo seu spirit
ID no. of Witness 4 cnum 11159
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 141va-142va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cristina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 141va] De senta Cristina
text: C3Restina uol aytan dir con unta … [ 141vb] … e oli de deuocio en la pensa
text: C4Restina fo fila de mots nobles parens que fo enclausa per son pare en una tor ab xx.ij. seruentes enlo castell de cyr en lombardia … [ 142va] … per que en julia irat la fe sagitar e apres ela trames lesperit adeu
ID no. of Witness 5 cnum 11452
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxxi-ccxxii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cristina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxi] La interpretacio del nom de santa Crestina
text: Crestina vol aytant dir com untade ab crisme … he oli de devocio en sa pensa
tit.: De la vida de santa Crestina
text: Crestina fo filla de nobles parents qui fo enclosa per son pare en una torre ab xxii finestres en lo castell de Tir en Lombardia … [ ccxxii] … en apres ell li feu tolre la lenga e gitala an an Julia e traschli lull perque en Julia hirat la feu sagetar e apres ella trames lesperit a Deu
ID no. of Witness 6 cnum 10939
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. clviira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cristina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clviira] De senta cristina
text: C3Restina fo fila de molts nobles parens e ffo en closa per son pare en .i. torre [per son pare - tatxat] ab .xxij. seruentes el castel de tir en lombardia … [ clviivb] … per que en julia jrat la feu segetar e apres ela trames lesperit adeu
ID no. of Witness 7 cnum 11206
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, n.a.l. 1788 (BITECA manid 1106)
Copied Barcelona: 1444
Barcelona: 1445 (Avril et alia)
1445 - 1550 (inventari)
Location in witness ff. cxxxiiiirb-cxxxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cristina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiiirb] La interpretacio de santa Cristina
text: [ cxxxiiiiva] [c]4Ristina vol tant dir com vntada ab crisma … e oli de deuocio enla pensa e de benedictio enla boca
tit.: La vida de sancta cristina
text: [c]5Ristina fon de molts nobles parents: e fon enclosa per son pare ab.xij. seruentes enlo castell de cyro en ytalia: … [ cxxxvra] … Apres li feu leuar la lengua: mas ella [p]erço no perde lo parlar.e e apres la lengua e lan[..] la a iulia: e trague li lull. Puys julia irat la [f]eu sagetar.e lauors trames lesperit a deu
ID no. of Witness 8 cnum 10020
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. clxxxiiira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cristina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiiira] La interpretacio de sancta Cristina
text: [C]5Ristina vol tant dir com vntada … e de benedictio en la boca
rubr.: La vida de sancta Cristina
text: [ clxxxiiirb] C5Ristina fonch de molts nobles parents. e fonch en closa per son pare ab .xij. seruentes en lo castell de cyro en ytalia … [ clxxxiiivb] … Puys en iulia irat la feu sagetar. e lauors trames lespirit a deu
ID no. of Witness 9 cnum 10684
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. cxxxiiiirb-cxxxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Cristina (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiiirb] La interpretacio de sancta Cristina
text: [ cxxxiiiiva] C4Ristina voltant dir com vntada … e de benedictio enla boca
rubr.: La vida de sancta Cristina
text: C5Ristina fon de molts nobles parents: e fon enclosa per son pare ab .xij. seruentes enlo castel de cyro en Jtalia … [ cxxxvra] … Puys julia irat la feu sagetar: e lauors trames lespirit a deu
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14