Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10715
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Apollinari
La vida de sant Apol·linari
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:643-45
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11911
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxiiivb-cxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Apol·linari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiivb] Dela entrepretacio del nom de sent apollinari
text: A2pollinari es dit de polens ede uares qui es uirtut … so es en quax baro uirtuos. senes solament de uicis
tit.: De sent apollinari
text: A2pollinari fo dexeble de sent .Pere apostol efo pel trames e Roma en Reueecia enloqual loch guari la muyler den Tiburci … [ cxiiiirb] … E apres el trames leslpirit adeu e fo sebolit honradement per los crestians
ID no. of Witness 2 cnum 12031
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 169rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Apol·linari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 169rb] Del nom de sent apollinari
text: A3pollinare es dit de polens et de aros que es virtut … so es en cays baro virtuos e sens solament de vicis
rubr.: De sant apollinarj
text: A3pollinari fo dicipol de sent P. apostol E fo per ell trames de Roma en Reuenna … [ 169vb] … E apres el trames lo seu spirit a deus E fo sebelit per los christians honradament
ID no. of Witness 3 cnum 11158
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 141ra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Apol·linari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 141ra] De sent apollinare
text: A4Pollinare es dit de polens e de ares que es uertut … so es en quax baro uertuos senes luyament de uicis
text: A4Pollinare fo discipol de sent pere apostol e fo per el trames de roma en reuenna … [ 141va] … E apres el trames lesperit adeu he fo sebelit onradament per los crestians
ID no. of Witness 4 cnum 11451
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxx-ccxxi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Apol·linari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxx] La interpretacio del seu nom
text: Apollinari es dit de pollens e de ares qui es virtut ço es promatents virtuts … e de ares qui vol dir virtut ço es en quaix baro virtuos senes solament de vicis
tit.: De la vida de sent Apollinari
text: Apollinari fo dexeble de sent Pere apostol e fo per ell trames de Roma en Ravenna … [ ccxxi] … per los pagans fo encalsat quil trobaren el fariren greument entro a la mort en lo qual loch visch per vii dies amonestan los seus dexebles e apres ell trames lesperit a Deu e fo sabollit honradement per los chrestians
ID no. of Witness 5 cnum 10938
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. [?]-clviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Apol·linari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: […]
text: […] … [ clviira] … apres el trames lesperit adeu e fo sebulit honradament perlos cristians
Note manca el f. 156
ID no. of Witness 6 cnum 11205
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxxxiiivb-cxxxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Apol·linari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiivb] La interpretacio de sanct Apollinari
text: [a]4Pollinari es dit de pollens … O es dit ab a que es sens solament:e de ares que vol dir virtut:ço es quasi home virtuos sens solament de vicis
tit.: La vida de sant apollinari
text: [a]4Pollinari fon dexeb[le] de sant pere.e fon per ell tra[m]es de roma en rauenna: … [ cxxxiiiirb] … E fon trobat per los pagans quil ferien fins ala mort:e visque aqui.vij.dies amonestant los seus dexebles. E puys trames lespirit a deu. E fon soterrat honradament per los chrestians
ID no. of Witness 7 cnum 10019
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxxxiirb-clxxxiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Apol·linari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiirb] La interpretacio de sanct Apollinari
text: A5Pollinari es dit de pollens que es excellent. e de ares que es virtut … ço es quasi home virtuos sens solament de vicis
rubr.: La vida de sanct apollinari
text: [ clxxxiiva] A5Pollinari fonch dexeble de sanct pere. e fonch per ell trames de roma en rauenna … [ clxxxiiira] … E puys trames lespirit adeu. E fonch soterrat molt honradament per los chrestians
ID no. of Witness 8 cnum 10683
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxxxiiivb-cxxxiiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Apol·linari (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiivb] La interpretacio de sanct Apollinari
text: A4Pollinari es dit de pollens que es exellent: e de ares que es virtut … ço es quasi home virtuos sens solament de vicis
rubr.: La vida de sanct Apollinari
text: A4Pollinari fon dexeble de sanct Pere. e fon per ell trames de Roma en Rauenna … [ cxxxiiiirb] … E puys trames lespirit a deu. E fon soterrat molt honradament per los chrestians
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14