Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10714
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Martha
La vida de santa Marta
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:683
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 12113
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxxviiirb-cxxixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Marta (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviiirb] De sancta martha
text: M2arta fo hoste de ihesuchrist efo son pare esa mare de linatge reyal. fo lo pare duch de Siria … [ cxxixrb] … sen ana aprehicar en esclauonja lauangeli dedeu eapres .x. ayns ela sen ana adeu
ID no. of Witness 2 cnum 11742
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 50rb-51vb ff. 130rb-131vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Marta (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 50rb] De senta marta
text: M2arta fo osta de ihesu crist E fo son pare e sa mare de lynnatge real. fo lo pare dela duc de siria … [ 51vb] … la qual en apres sen ana preicar. en esclauonia lauangeli de deu. E apres .x. ans ela sen ana a deu
ID no. of Witness 3 cnum 12039
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 178vb-180ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Marta (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 178vb] De santa Martra [sic] osta de Jhesu christ
text: M3artra fo osta de ihesu christ E fo son pare e sa mare de linatge Reyal … [ 180ra] … en apres sen ana presicar en esclouenja lauengeli de deu. E apres .x. ans ela sen ana adeu
ID no. of Witness 4 cnum 11166
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 150ra-151ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Marta (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 150ra] De senta Martha
text: M4Arta fo osta de ihesu crist e fo son pare e sa mare de linatye reyal … [ 151ra] … la qual en apres sen ana preycar en esclauoyna lauangeli de deu E apres .x. ayns ela sen ana ha Deu
ID no. of Witness 5 cnum 11459
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxxxii-ccxxxv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Marta (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: De la vida de santa Martra
text: Martra fo osta de Jhesuchrist e fo son pare e sa mare de linatge reyal fo lo pare della duch de Siria … [ ccxxxv] … santa Marcella qui era serventa della escrich la sua vida la qual en apres sen ana preicar en Esclausonies lavangeli de Deu e apres x anys ella sen ana a Deu
ID no. of Witness 6 cnum 10946
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. clxvva-clxvivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Marta (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxvva] De santa marta
text: M3arta fo osta de jhesuchrist e fo son pare e sa mare de liyatge [sic] real … [ clxviva] … la qual en apres sen ana preicar en esclauonia lauengelj de deu en apres .x. ans ela sen [f. clxvivb] ana a deu
ID no. of Witness 7 cnum 11204
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxxxiivb-cxxxiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Marta (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiivb] De santa martha
text: [m]4Artha fon hosta de jesu christ e foren son pare e sa mare de linatge real. Fonc son pare duc de syria … [ cxxxiiivb] … Sancta marcella qui era seruenta de sancta martha:scriui la sua vida.la qual enapres sen ana sclauonia prehicar leuangeli de deu. E apres x. anys ella sen ana ab deu
ID no. of Witness 8 cnum 10018
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxxxirb-clxxxiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Marta (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxirb] La vida de sancta Martha
text: [M]5Artha fonch hosta de iesu christ. e foren son pare e sa mare de linatge reyal … [ clxxxiirb] … la qual enapres sen ana en sclauonia prehicar leuangeli de deu E apres .x. anys ella sen ana ab deu
ID no. of Witness 9 cnum 10682
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxxxiivb-cxxxiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Marta (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiivb] De sancta Martha
text: M4Artha fon hosta de Jesuchrist e foren son pare e sa mare de linatge real … [ cxxxiiivb] … la qual enapres sen ana en sclauonia prehicar leuangeli de deu. E apres .x. anys ella sen ana ab deu
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14