Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10712
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Alexio
La vida de sant Alexi
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:621-26
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11908
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cxrb-cxirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Alexi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxrb] De sent elexi
text: A2lex fo fiyl den alfemja qui fo noble baro de Roma efo enla sale del emperador primer … [ cxirb] … loqual seboliren lo sant cors honradement enlo .xvij. die del mes dejuliol delqual monjment exia gran olor el mori .xvj. dies en les kalendes dagost
ID no. of Witness 2 cnum 11104
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 137ra-138ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Alexi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 137ra] De sent Allexi
text: A4Lexi fo fil den eufemian qui fo noble baro de roma … [ 138ra] … del qual moniment ixia gran odor. el mori vij dies en les kalendes dagost
ID no. of Witness 3 cnum 11448
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccxiiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Alexi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxiiii] De la vida de sent Alex
text: Aleix fo fill den Aufemia qui fo noble baro de Roma e fo en la sala del amperador primer denant … dor e dargent ab peres precioses en le qual sebulliren lo sant cors onradement en lo xvii die del mes de juliol del qual monument axia gran hodor
ID no. of Witness 4 cnum 10935
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cliivb-cliiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Alexi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cliivb] De sent alexj
text: E3lexi fo fil den Eufemia qui fo noble baron de roma … [ cliiivb] … del monument axia gran odor e el murj xvj dies en les calendes dagost
ID no. of Witness 5 cnum 11202
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxxixvb- cxxxvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Alexi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxixvb] La vida de sanct Alexi
text: [s]4Ant alexi fon fill de eufemia: qui fon molt noble baro de roma. loqual euphemia era enla sala del emperador primer e dauant tots los altres … [ cxxxvb] … de argent e de or:enlo qual lo soterraren molt honradament. e del seu cors exia molt bona odor. Mori enlo.xvij.dia de juliol
ID no. of Witness 6 cnum 10016
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxxviiva-clxxviiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Alexi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxviiva] La vida de sanct Alexi
text: S5Anct alexi fonch fill den euphemia: qui fonch molt noble baro de roma … [ clxxviiivb] … e del seu cors exia molt bona odor. Mori en lo .xvij. dia de iuliol
ID no. of Witness 7 cnum 10679
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxxixvb-cxxxvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Alexi (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxixvb] La vida de sanct Alexi
text: S5Anct alexi fon fill de Euphemia: qui fon molt noble baro de roma … [ cxxxvb] … e del seu cors exia molt bona odor. Mori enlo .vxij. [sic] dia de Juliol
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14