Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results



ID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10712
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10905
Language català
Date promulgat
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 61v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 61v] Die xv mensis nouembris anno anatiuitate dominj Mo cccco lxo viiijo
intr.: L2o die e any demunt dit comperagueren en La present Cort Reyal de soller Los honorables Jurats dela dita vila e presentaren La letra del tenor saguent
salutatio: E2n Ffrancesch berenguer de blanes donzell (…) Al amat Lo Batle de soller axj Reyal com dequalseuol magnat … Saluts e dileccio
dispositio: Comparaguts son denant nos Los discrets sindichs e clauaris dela part forana mostrant nos vna Letra per lo spectable e magnifich preçessor nostre … per quant la dita pena desitgats squjuar
datatio: Dat en Mallorquas a xiiij de octubre any M cccc lxo lxo viiijo Jo dusay
Record Status Created 2009-03-05
Updated 2012-01-28