Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10710
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Margarita
La vida de santa Margarita
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:616-20
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11907
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cixva-cxrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Margarita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cixva] Dela entrepretacio del nom de sancta margarita
text: M2argarita es dita duna pere preciosa laqual pera es molt resplandent e pocha euirtuosa … la sua ligenda escrisch en Tiotunius [sic] qui era varo molt sauj
tit.: De sancta margarita
text: M2argarita fo dantiotxa fiyla den Theodosi patriarcha dels gentils efo liurade anodrissa per nodir … [ cxrb] … een .i. colp el li tolc locap perque ela reebe la corona de martiri. Sofferi passio en lo die que diu xiij. dies enles kalendes de juliol
Note el text sembla el mateix que als testimonis de París i a l’incunable, llevat d’una variant a l’inici de l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 11733
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 38rb-39va ff. 118rb-119va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Margarita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 38rb] De senta margarita
text: M2argarida es dita duna pera preciosa que es apellada margarida … la sua ligenda escrise en teoninus qui ere baro molt saui
text: Margarida dantioxa fo e fo fylla den teodosi patriarcha dels gentils … [ 39va] … Soffri passio en lo dia ques diu .xiij. dies en les kalendes de iuliol
ID no. of Witness 3 cnum 12028
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 161vb-162va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Margarita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 161vb] de santa Margarida prolech
text: M3argarida es dita duna pera preciosa qui es appellada Margarida … la seua ligenda scrisch en teotimus quj era baro molt sauj
rubr.: De santa Margarida
text: M4argarida fo dantiotxa fila de theodosi patriarcha dels gentils … [ 162va] … ela resebech lo corona de martiri sofferi passio en lo dia ques diu .xiij. dies deles kalendes de Juliol
ID no. of Witness 4 cnum 11076
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 136ra-137ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Margarita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 136ra] De senta M\a/rguarida
text: M4Argarida es dita duna pera preciossa quj es apelada margarida … [ 136rb] … La sua legenda escriui en Teotinusquj era baro mot sauj
text: M4Argarida fo dantioxa fila den theodosi patriarcha [dels g]entils … [ 137ra] … el li tolc lo cap per que ela resebec la corona del martiri sofri passio en lo dia ques diu .xiij. kalendas de juliol
ID no. of Witness 5 cnum 11447
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccxiii-ccxiiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Margarita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxiii] La interpretacio del nom
text: Margarita es dita duna pera preciosa qui es apellade margarida … els converti a la fe de Christ la sua legenda escrich en Teotimus qui era baro molt savi
tit.: De la vida de santa Margaride
text: Margarita fo filla den Teodosi patriarcha dels gentils e fo liurade a nodrissa per nodrir … [ ccxiii] … leua lo teu coltell e an hun colp ell li tolch lo cap per que ella reebe la corona del martiri sofferi passio en lo die ques diu xii en les kalendes de juliol
ID no. of Witness 6 cnum 10934
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cliira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Margarita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cliira] De santa margarida
text: M3Argarida fo de anthiotxa fila den teodosi patriarcha dels jentils … [ cliivb] … e en .i. colp elli tolc lo cap per que ela reebe corona de martirj Sofari pacion el dia ques diu .xiij. dies en les calendes de juliol
ID no. of Witness 7 cnum 11200
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxxviiiva-cxxixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Margarita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviiiva] La interpretacio de santa Margarita.
text: [m]4Argarita es dita devna pedra preciosa … els conuerti a la fe de jesu crist Theotinus baro qui era molt saui scriui la sua vida.
tit.: [ cxxviiivb] La vida de sancta margarida
text: [m]4Argarita fon de antiochia:filla de theodosi patriarcha dels gentils:e fon liurada a seruir vna seruenta qui fon sa nodrisa … [ cxxixrb] … Leua lo teu coltell e matam. lo qual li dona gran colp. e axi perde lo cap. e la sua anima sen ana a deu. Sofferi passio enlo mes de juliol
ID no. of Witness 8 cnum 10014
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxxvirb-clxxviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Margarita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxvirb] Dela enterpretacio de sancta Margarita
text: M5Argarita es dita de vna pedra preciosa: qui es appellada margarita … [ clxxviva] … En theotinus baro qui era molt saui scriui la sua vida
rubr.: La vida de sancta Margarita
text: M5Argarita fonch de antiochia: filla den theodosi patriarcha dels gentils … [ clxxviirb] … e axi perde lo cap. e la sua nnima [sic] sen ana a deu. Sofferi passio en lo mes de iuliol
ID no. of Witness 9 cnum 10677
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxxviiivb-cxxixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Margarita (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviiivb] La interpretacio de sancta Margarita
text: M4Argarita es dita de vna pedra preciosa: qui es appellada Margarita … Theotinus baro qui era molt saui scriui la sua vida
rubr.: [ cxxviiivb] La vida de sancta Margarita
text: M4Argarita fon de Antiochia:filla de Theodosi patriarcha dels gentils … [ cxxixrb] … e axi per de lo cap. e la sua anima sen ana a deu. Sofferi passio enlo mes de Juliol
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14