XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1070
Name Regne
Associated places València
Associated persons bioid 3190 Agustí Sales i Alcalà (D.), Doctor [1731]
bioid 1255 Aznar Pardo de la Casta (Mossèn), Cavaller
bioid 6196 Bartomeu Ribelles (P.), OP
bioid 1296 Berenguer Mercader i Miró (Mossèn), Cavaller
bioid 1697 Bernat de Sarrià, Almirall d'Aragó [1296]
bioid 2833 Joan de Brandenburg-Ansbach, noble
bioid 1141 Joan Escrivà, poeta
bioid 2682 Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní, 2n. Comte de Concentaina
bioid 2102 Lluís Carrós de Vilaregut, patró de/d' Pere de Vilasaló
Record Status Created 1991-05-15
Updated 2000-07-17