Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10708
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De septem fratribus
Dels .vii. frares e de la llur mare
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:598-99
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11905
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. cviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vii. frares e de la llur mare (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiirb] De set frares
text: S2et frares foren de sancta felicitat los quals agueren nom … Diu sent gregori que sancta felicitat fo plusque martir caren .vij. maneres sofferi passio per la mort dels seus fiyls qui eren .vij. ela .viija. per lo seu cors propri
ID no. of Witness 2 cnum 12026
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 160ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vii. frares e de la llur mare (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 160ra] Del nom dels set ffrares
text: S4et frares foren fils de santa felicitat los quals agren nom … [ 160rb] … sofferj passio per la mort dels enfants qui foren vij. E la .viij. per lo cors seu propri dela
ID no. of Witness 3 cnum 11074
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 134vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vii. frares e de la llur mare (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 134vb] De .vij. frares
text: S4Et frares foren fils de senta felicitat los quals agren nom … soferi passio per la mort dels seus fils e la uuytena per lo seu cors propri
ID no. of Witness 4 cnum 11445
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccxi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vii. frares e de la llur mare (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxi] Dels vii frares
text: Set frares foren fills de santa Felicitat los quals agueren nom Gener … Diu sent Gregori que santa Felicitat fo pus que martir car en vii maneres soffari passio per la mort dels seus fills qui eran vii e la viii per lo seu cors propi
ID no. of Witness 5 cnum 11455
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxxviii-cxxxi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vii. frares e de la llur mare (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviii] Dels vii frares durments
text: Set frares durments son nats en la ciutat de Efezi e quant Deci lemperador persaguia los chrestians … [ ccxxxi] … adoncs lemperador mana aquell loch ornar ab or e feu absolre tots los bisbes qui confessaren la ressurreccio
ID no. of Witness 6 cnum 10932
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. clva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vii. frares e de la llur mare (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clva] De vij. frares
text: S3Et frares foren fils de santa felicitat los quals agren nom Gener … [ clvb] … sofarj pacion perla mort dels vij fils ela viij. perlo cors seu propri
ID no. of Witness 7 cnum 11197
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. cxxvirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vii. frares e de la llur mare (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvirb] Dels .vii. frares e de la lur mare.
text: [ cxxviva] [s]5Et frares foren fills de sancta felicitat. … Diu sanct gregori que sancta felicitat fon mes que martyr: car en .vij. maneres sofferi passio per la mort dels seus fills. e la.viij.per lo martiry del seu cors propi
ID no. of Witness 8 cnum 10011
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxxiiivb-clxxiiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vii. frares e de la llur mare (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxiiivb] Dels .vii. frares e dela lur mare
text: S5Et frares foren fills de sancta felicitat. los quals hagueren nom … [ clxxiiiira] … sofferi passio per la mort dels seus fills. e la .viij. per lo martyri del seu cors propi
ID no. of Witness 9 cnum 10674
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. cxxvirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Dels .vii. frares e de la llur mare (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvirb] Dels .vij. frares e de la lur mare
text: [ cxxviva] S5Et frares foren fills de sancta Felicitat. Los quals hagueren nom … sofferi passio per la mort dels seus fills: e la .viij. per lo martyri del seu cors propi
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14