Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10707
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Paulo apostolo
La vida de sant Pau apòstol
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:576-97
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11904
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. cvira-cviiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cvira] Dele entrepretacio del nom de sent poll
text: P2ol uol aytant dir con bocha de trompa o bocha dels ho elegut meraueylosament ho miracle … [ cvirb] … En bede diu que es apelat pol per en sergi pol qui era consol loqual conuerti ale fe. la passio de sent paul escriui sent lin pape
tit.: De sent pau apostol
text: P2aul apostol sofferi moltes tribulacions apres lo seu conuertiment … [ cviiirb] … tots los homens sub juga sots lo jou de uerjtat
ID no. of Witness 2 cnum 11741
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 49ra-50rb ff. 129ra-130rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 49ra] de sent paul apostol
text: S2ent paul apostol com uingues dantioxa aiconia ab demas e ab ermogarus … [ 50rb] … ço que en la passio no moris car ala mort per fe fermament se offeri
ID no. of Witness 3 cnum 12025
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 157rb-160ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 157rb] De sant Paul apostol prolech
text: P3aul vol aytant dir co boca de trompa O boca dels … [ 157vb] … lo qual conuerti ala fe la passio de sant Paul scrisch en lin papa
rubr.: de sant paul apostol
text: P3aul apostol sofferi moltes tribulacions apres lo seu conuertiment … [ 160ra] … Els romatans Els sarrayns E detot en tot los homes subjuga sots lo jou de veritat
ID no. of Witness 4 cnum 11073
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 132va-134vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 132va] De sent paul apostol
text: P4Aul uol aytant dir con boca de trompa o boca dels o elegut marauelosament … [ 132vb] … lo quás/ conuerti ala fe la passio de sent paul escrisc sent lin papa
text: P4Aul apostol soferi motes [sic] tribulacions apres lo seu conuertiment … [ 134vb] … els saromatans els sarayns e tot en tot tots los homes subiuga sots lo you de ueritat
ID no. of Witness 5 cnum 11444
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccviii-ccxi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccviii] Interpretacio del nom de sent Paul
text: Paul vol aytant dir com boca de trompa e boca dells … En Beda diu que es appellat Paul per en Sergi Pol qui era conçol lo qual converti a la fe la passio de sent Paul escrivi Lin papa
tit.: De la vida de sent Paul apostol
text: Sent Paul apostol sofferi moltes tribulacions apres lo seu convertiment … [ ccxi] … ffo baro de tan gran virtut que en espay de xxx anys converti los romans els perisenchs els parts els medians els indis els sitis els ociopens els sarometas els sarrahins e de tot tots los homens subjuga sots lo jou de veritat
ID no. of Witness 6 cnum 10931
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxlviiirb-clva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlviiirb] dela entrepretacio del nom
text: P3AU uol aytant dir con boca de trompa o boca dels o elegut marauelosament … [ cxlviiiva] … lo qual conuerti ala fe La pacion de sant paul escrisch sen lin. papa
rubr.: De sen paul
text: P3AU sofari moltes tribulaçions apres lo seu conuertiment … [ clva] … els ceromatas els sarayns e de tot en tot supjuga totz los homens sotz lo jou de ueritat
ID no. of Witness 7 cnum 11196
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxxivva-cxxvirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxivva] La interpretacio de sant Pau apostol
text: [p]4Au vol aytant dir com boca de trompa … [ cxxivvb] … E diu lo venerable beda: que es appellat pau per sergi pau qui era consol: lo qual se conuerti ala fe de jesu christ. La passio de sant pau scriui linus papa
tit.: De sant pau apostol
text: [p]5Au apostol sofferi moltes e diuerses tribulacions e persecucions apres lo seu conuertiment … [ cxxvirb] … Sant pau fon baro de tan gran virtut:que en spay de.xxx. anys conuertia deu los romans:e los parsienchs:e los parts: e los medienchs: e los indis:e los siris:e los ethiops: e los aromatans:tos [sic] aquests subiuga sots lo iou de veritat
ID no. of Witness 8 cnum 10010
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxxivb-clxxiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxivb] La interpretacio de sanct Pau apostol
text: [P]5Au vol aytant dir com boca de trompa. o boca dells o elegit marauellosament … [ clxxiira] … lo qual se conuerti a la fe. La passio de sanct pau scriui sanct lin papa
rubr.: La vida de sanct Pau apostol
text: P5Au apostol sofferi moltes e grans tribulacions apres lo seu conuertiment … [ clxxiiivb] … e los aromatans. tos aquests subiuga sots lo iou de veritat
ID no. of Witness 9 cnum 10673
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxxiiiiva-cxxvirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pau apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiiiiva] La interpretacio de sanct Pau apostol
text: P4Au vol aytant dir com boca de trompa: o boca dells: o elegit marauellosament … [ cxxiiiivb] … lo qual se conuerti ala fe de jesuchrist. La passio de sanct Pau scriui sanct Linus papa
rubr.: De sanct Pau apostol
text: P5Au apostol soferi moltes e diuerses tribulacions e persecucions apres lo seu conuertiment … [ cxxvirb] … e los aromatans: tots aquest subjuga sots lo jou de veritat
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14