Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10706
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Petro apostolo
La vida de sant Pere apòstol
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:559-75
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11903
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ciiira-cvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiira] Dela entrepretacio del nom de sent .Pere
text: P2ere hac .iij. noms cor el fo apelat Simon barjona … [ ciiirb] … lo seu martiri escriui en marcel. papa. een Gilpus atressi pape
tit.: De sent. Pere
text: P2ere apostol entre los altres apostols esobre los altres apostols fo de mayor uolentat … [ cvira] … E diu .i. uers que per la espae es coronat sent paul esent .Pere per la creu en la ciutat de Roma per en Nero
ID no. of Witness 2 cnum 12024
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 153va-157rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 153va] Del nom de sant Pere apostol prolech
text: P3era apostol ac .iij. noms car el fo apelat Symon baryona … [ 153vb] … lo seu martiri scrisch en marcel papa quart En egipus en leo papa
rubr.: de sant Pere apostol
text: P3ere apostol entre los altres apostols E sobre los autres apostols fo de mayor volentat … [ 157rb] … es coronat sent Paul E sent P. per la crou en la Ciotat [sic] de Roma per en Nero
ID no. of Witness 3 cnum 11072
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 129ra-132va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 129ra] De sent P. apostol
text: P4Ere ac .iij. noms car el fo apelat simon baryona … [ 129rb] … lo seu martiri escrisc en Marcel iiij papa en egipus en laon papa
text: P4Ere apostol entre los autres apostols e sobre los autres apostols fo de mayor uolontat … [ 132va] … e sent pere per la crou en la ciutat de roma per en nero
ID no. of Witness 4 cnum 11443
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. ccii-ccviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccii] La interpretacio del nom
text: Pere ach iii noms cor ell fo apellat Simon Bariona … lo seu martiri escrivi en Marçell papa e An Gilpus atresi papa
tit.: De la vida de sent Pere
text: Pera apostol entre los altres apostols fo de major voluntat car ell volch saber la traycio feta a Jhesuchrist … [ ccviii] … en la ciutat de Roma e diu hun vers que per lespaza es coronat sant Paul e sent Pere per la creu en la ciutat de Roma
ID no. of Witness 5 cnum 10930
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxliiiiva-cxlviijrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliiiiva] De sent .P. apostol la entrepretacion del nom
text: P3ERE apostol ac .iij. noms car el fo apellat simon barjona … [ cxliiiivb] … Lo ceu martirj escrisch en marcel .iiij. papa En egiptus en leo papa
rubr.: la uida de sent .P. apostol
text: P3ERE apostol entrels altres apostols sobrels altres apostols fo de magor uolentat … [ cxlviijrb] … e sant .P. perla crou per en Nero en la ciutat de Roma
ID no. of Witness 6 cnum 11195
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxxivb-cxxivva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxivb] La interpretacio de sanct Pere apostol
text: [p]5Ere hac tres noms.car ell fon appellat simon baronia … Lo seu martyri scriui marcell papa e egisipus e leo papa
tit.: De sant Pere apostol
text: [ cxxiira] [p]4Ere apostol fonc entrelos altres apostols de maior voluntat.Car ell volgue saber la tracio feta a jesu christ: … [ cxxivva] … e moriren enla ciutat de roma. E diu vn vers que perla spasa es coronat sant pau. e sanct pere perla creu enla ciutat de roma. sots nero emperador
ID no. of Witness 7 cnum 10009
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxviiiva-clxxivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviiiva] Dela enterpretacio de sanct pere apostol
text: [P]4Ere hac tres noms. car ell fonch appellat simon bariona … Lo seu martyri scriui en marcell papa e egisipus e en leo papa
rubr.: La vida de sanct pere apostol
text: [ clxviiivb] P5Ere apostol fonch entre los altres apostols de maior voluntat … [ clxxivb] … E sanct pere per la creu en la ciutat de roma: per en nero emperador
ID no. of Witness 8 cnum 10672
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxxivb-cxxiiiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pere apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxivb] La interpretacio de sanct Pere apostol
text: P5Ere hac tres noms. car ell fou appellat simon bariona … Lo seu martyri scriui Marcell papa e Egipsipus e Leo papa
rubr.: De sanct Pere apostol
text: [ cxxiira] P4Ere apostol fonch entre los altres apostols de major voluntat … [ cxxiiiiva] … e sanct Pere perla creu enla ciutat de Roma. sots Nero emperador
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14