Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10705
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Leone Papa
La vida de sant Lleó Papa
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:556-58
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11902
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ciivb-ciiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleó Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ciivb] De sent leo pape
text: L2eo papa segons ques lig enlos miracles dela benauyrade uerga canta missa enla esgleya de madona sancta .Maria … [ ciiira] … jo he pregat deus per tu ehat los teus pecats perdonats
ID no. of Witness 2 cnum 12023
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 153ra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleó Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 153ra] De sant leo papa
text: L3eo papa segons ques lig en los mjracles dela benesuyrada verge que el cantaua mjssa en la glesa de santa Maria … [ 153va] … Eu ey pregat deus per tu e at perdonat tots tos peccats
ID no. of Witness 3 cnum 11071
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 128vb-129ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleó Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 128vb] De sent Leo papa
text: L4Eo papa segons ques lig en los miracles de la benuyrada uerge que el cantaua messa en la gleysa de senta Maria … [ 129ra] … eu he pregat deus per tu e at perdonats tot pecats
ID no. of Witness 4 cnum 11442
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. ccii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleó Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ ccii] De la vida de sent Leo papa
text: Leo papa segons ques lig en los miraccles de la benauirade verge Maria que ell canta missa en la esgleya de santa Maria en lo die de pasqua … altra veguade sent Leo estech en oracio dejunant en lo vas de sent Pere preganlo que li acabas perdo dels seus peccats al qual sent Pere aparech dient jo he pregat DEus per tu e at los teus peccats perdonats
ID no. of Witness 5 cnum 10929
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxliiiirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleó Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliiiirb] De sent leo papa
text: L3EO papa sagons ques lig als miracles dela benauyrada uerge que el cantaua misa en la ecclesia de santa Maria … [ cxliiiiva] … jo e pregat deus per tu e at perdonat tos peccatz
ID no. of Witness 6 cnum 11194
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. cxxirb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleó Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxirb] De sant Leo papa
text: [l]5Eo papa segons ques lig en los miracles dela sacratissima verge maria del recemptor nostre jesus: ell cantaua missa enla sglesia de santa maria maior enlo dia de pasca … [ cxxivb] … Altra vegada sant leo stec en oracio deiunant enlo sepulchre de sant pere pregant lo que ell li atorgas perdo de sos peccats. Al qual sanct pere apparegue dient. Yo he pregat deu per tu: e ta perdonats los teus peccats
ID no. of Witness 7 cnum 10008
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. clxviiira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleó Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviiira] La vida de sanct leo papa
text: L5Eo papa segons ques lig en los miracles dela benauenturada verge: ell cantaua missa en la slgesia de sancta maria maior … [ clxviiiva] … yo he pregat deu per tu: e ta perdonats tots los teus peccats
ID no. of Witness 8 cnum 10671
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. cxxirb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Lleó Papa (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxirb] De sanct Leo papa
text: L5Eo papa segons lig en los miracles dela sacratissima verge Maria mare del redemptor nostre Jesus: ell cantaua missa enla slgesia de sancta Maria major … [ cxxivb] … Yo he pregat deu per tu: e ta perdonats tots los teus peccats
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14