Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10704
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Iohanne et Paulo
De sant Joan i sant Pau
Date / Place escrit 1250 ? - 1280 ?
traduït 1290 ? - 1330 ?
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:552-55
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11901
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. ciira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan i sant Pau (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1330 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ ciira] De sent iohan ede sent poll
text: I2ohan eenpol foren prebosts dene costança fiyla den contanti emperador on con algunes gens guerreyassen ablemperi lo duch de Gallia … [ ciivb] … Sent ambros diu enlo prefaci daquests martirs enaxi los benauyrats martirs sent johan e sent pol uertaderament compliren so qui es cantat per la uou [?] de david. Veus con bon ecom alegre es habitat frures [sic] en vn etc
Note text proper al ms. de París, però deixa incompleta la darrera frase
ID no. of Witness 2 cnum 12022
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 152ra-153ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan i sant Pau (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1330 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 152ra] De sent Johan e de sant Paul
text: I3ohan en paul foren prebosts dena Constansa fila de contesti [sic] lemperador … [ 153ra] … per passio engals E per art semblants en .j. Senyor tos temps gloriosament Amen
ID no. of Witness 3 cnum 11070
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 127vb-128vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan i sant Pau (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1330 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 127vb] De Sent Joan e de sent paul
text: I5Oan en paul foren prebots de na constansa fila den contasti lemperador … [ 128vb] … per passion en gals e per art semblans en un senyor tots temps glorioses
ID no. of Witness 4 cnum 11441
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cci-ccii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan i sant Pau (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1330 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cci] De sent Johan e an Paul
text: Joan e An paul foren prebosts de Na Constança filla de Costanti emperador … [ ccii] … veus com bon e com alegra es abitar frares en un etc
ID no. of Witness 5 cnum 10928
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxliiirb-cxliiiirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan i sant Pau (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1330 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliiirb] De sent jouan e de sant paul
text: I3Ouan e en paul foren prebostz de na costansa fila de costanti emperador … [ cxliiiirb] … per pacion eguals e per art semblans en .i. senyor totz temps glorios
ID no. of Witness 6 cnum 11193
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxxva-cxxirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan i sant Pau (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1330 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxva] La vida de sanct Johan e de sanct Pau
text: [i]4Ohan e pau foren prebosts de costança filla den costanti emperador … [ cxxirb] … Sique sien companyons en vna ley:e que sien aiustats per companyia de fe:e per passio eguals:e per art semblants:e en vn senyor tostemps gloriosos
ID no. of Witness 7 cnum 10007
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxviira-clxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan i sant Pau (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1330 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clxviira] De sanct Johan e sanct Pau
text: [ clxviirb] I5Ohan e pau foren prebosts de na costança filla den costanti emperador … [ clxviiira] … e per passio eguals: e per art semblants: en vn senyor tostemps gloriosos
ID no. of Witness 8 cnum 10670
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxxva-cxxirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan i sant Pau (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1330 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxra] La vida de sanct Joan e de sanct Pau
text: I4Ohan e Pau foren prebosts de costança filla den Constanti emperador … [ cxxirb] … e per passio eguals: e per art semblants: e en vn senyor tostemps gloriosos
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2011-11-30