Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10702
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Gervasio et Prothasio
La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:536-39
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11899
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xcixvb-cva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcixvb] Dela entrepretacio del nom de sent geruasi eprotasi
text: G2eruasi es dit ge Gear qui uol dir sacre odeuas o de geenna qui uol dir no cultiuat … ho destasis qui es dit posicio etc
tit.: De sent geruasi e protasi
text: G2eruasi eprotasi foren frares e foren fiyls de sent vidal ede sancta valeria qui donaren tots lurs bens als pobres … [ cva] … ambosos foren agualment coronats axi com eren exits del uentre ensemps
Note el text difereix de les altres versions de París i de l’inc. de Barcelona en la part de l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 12020
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 147rb-148rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 147rb] Del nom de sant Geruasi prolech
text: G3eruasi es dit de gear que vol dir sacre e de vas … [ 147va] … la passio dels quals a troba sent Ambrosi scrita sots los caps dels
rubr.: Del nom de sant Geruasi
text: G3eruasi e protasi foren frares E foren fils de sent vidal … [ 148rb] … abdos foren coronats engalment los quals eren exits dun ventre ensemps
ID no. of Witness 3 cnum 11068
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 124ra-125ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 124ra] Geruasij
text: G3Eruasij es dit de gerar que uol [f. 124rb] sacre o de uas … La pasio dels quals atrobas sent ambrosij escrita sots los caps dels
rubr.: et protasi
text: G4Eruasij et protasij foren frares e foren fils de sent ujdal e de senta ualeria quj donaren tots lo lurs bens al\s/ paubres … [ 125ra] … en la qual abdos foren engalment coronats los cals eren ixitz dun uentre en sems
ID no. of Witness 4 cnum 11696
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 1152 (IV) (BITECA manid 1898)
Copied 1301 - 1400
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 1ra] de sent geruasi. e de sent protasi … [ 1vb] … […]cion alcunes deuegades perla grauesa segons ques lig dabraam qua[…] deus quelasua sement posseyria laterra
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
ID no. of Witness 5 cnum 11439
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxcvii-cxcviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcvii] La interpretacio del nom
text: Gervasi es dit de grar qui vol dir sacre o de vas o de genna qui vol dir no cultivat … e es dit de procul o destasis que es posicio etc
tit.: De les vides den Gervasi e an Protasi
text: Gervasi e an Portasi foren frares e foren fills de sent Vidal e de santa Valeria qui donaren tots lus bens als pobres … [ cxcviii] … per la qual ab ii foren egualment coronats axi com eren axits dun ventra ensemps
ID no. of Witness 6 cnum 10926
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxxxviiiiva-cxlra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviiiiva] De sent geruasi e de sent protasi
text: G2Eruasi en protasi foren frares e foren fils de sant uidal … [ cxlra] … en la qual am .ij. egualment coronats los quals eren axits dun uentra ensemps
ID no. of Witness 7 cnum 11191
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. cxviira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviira] La interpretacio de sanct geruasi e de sanct prothasi.
text: [g]4Eruasi es dit de gerar que vol dir sacre e vas. … E fon procul: ço es luny dels engans del mon. La passio dels quals troba sanct ambros scrita dabaix los caps dells.
tit.: La vida de sant Gueruasi e de sant prohasi frares:
text: [g]4Eruasi e prothasi foren frares e foren fills de sanct vidal e de sancta Valeria que donaren tots lurs bens als pobres: … [ cxviivb] … O com gloiosa batalla feren per la qual ab dosos foren egualment coronats: axicom eren exits de vn ventre ensemps
ID no. of Witness 8 cnum 10005
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxiiira-clxiiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiiira] La interpretacio de sanct geruasi e de sanct prothasi
text: [G]5Eruasi es dit de gerar que vol dir sacre e vas. O de gena qui vol dir pelegri … [ clxiiirb] … La passio dels quals troba sant ambros scrita dabaix los caps dells
rubr.: La vida de sanct Geruasi e de sanct prothasi frares
text: G5Eruasi e en prothasi foren frares e foren fills de sanct vidal e de sancta Ualeria qui donaren tots lurs bens als pobres … [ clxiiiira] … per la qual abdosos foren egualment coronats: axicom eren exits de vn ventre ensemps
ID no. of Witness 9 cnum 10668
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxviira-cxviivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviira] La interpretacio de sanct Geruasi e de sanct Protasi
text: G4Eruasi es dit de gerar que vol dir sacre e vas. O de gena qui vol dir pelegri … La passio dels quals troba sant Ambros scrita dabaix los caps dells
rubr.: La vida de sanct Geruasi e de sanct Protasi frares
text: G4Eruasi e Prothasi foren frares e foren fills de sanct Uidal e de sancta Ualeria qui donaren tots lurs bens als pobres … [ cxviivb] … per la qual ab dosos foren egualment coronats axicom eren exits de vn ventre ensemps
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14