Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10701
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Vito et Modesto
La vida de sant Vitus i Modest
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:529-31
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11896
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xcviiivb-xcixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vitus i Modest (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviiivb] Dela entrepretacio del nom de sent uictus
text: U2icto es dit de uida … Modesti uol aytant dir con estant en manera
tit.: De sent victus
text: U2icto fo ijffant noble efael enedat de .xij. ayns een sicilia sofferi martiri … [ xcixrb] … E fo reuelat a .ia. fembre enla ciutat de florença quils atroba els seboli honradement
Note el text és molt més proper al ms. de París que a l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 12017
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 146ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vitus i Modest (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 146ra] Del nom de sant victor Prolech
text: U3ictor es dit de vida o victor en quaix de virtut … Modest vol ay- [f. 146rb] tant dir co stant en manera
rubr.: del nom de sant victor
text: U3ictus fo enfant Noble e fisel e en edat de .xij. anys E en Secilia sofferi martirj … [ 146vb] … E fo reuelat en .i. femna dela Ciotat [sic] de florensa quils atroba els sebeli honradament
ID no. of Witness 3 cnum 11065
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 123ra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vitus i Modest (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 123ra] De sent victo e de sent Modesto
text: U2Jctori es dit de ujda o uictori es quax uirtut … Modesti uol aytant dir co estan en manera
text: U4Jctus fo emfant noble e fesel en etat de .xij. ayn\s/ e en cicilia soferi martur … [ 123va] … e fo reuelat a una femna en la ciutat de florensa quils atroba els sebeli onradament
ID no. of Witness 4 cnum 11436
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxcv-cxcvi
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vitus i Modest (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcv] La interpretacio del nom de sant Victor
text: Victus es dit de vida e Victu es en quaix virtut … com estave en manera
tit.: De la vida de sent Victus
text: Victus fo infant noble e fael en adat de xii anys e en Cicilia sofferi martiri e lo seu pare lo faria cruelment … [ cxcvi] … E foren los corsos dells gardats per aguiles e fo revelat a huna fembra en la ciutat de Florensa quils atroba els sabolli honradement
ID no. of Witness 5 cnum 10923
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxxxviiira-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vitus i Modest (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviiira] De sent uicto e de sent modesti
text: U3ictus fo jmfant noble e feel en edat de xiij. e en cecilia sofri martiri … [ cxxxviiiva] … e fo reuellat a .i. fembra en la ciutat de florensa quels troba els sabulj honradament
ID no. of Witness 6 cnum 11190
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxviva-cxviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vitus i Modest (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviva] La interpretacio de sant vitus e modest
text: [v]4Jtus es dit o interpretat de vida. o vitus es dit quasi virtut … com quasi stant enlo mig. ço es enlo mig dela virtut.
tit.: La vida de sant vitus e de modest
text: [v]5Jtus fon infant noble e fael:e en edat de .xij. anys en sicilia sofferi martyri.e lo seu pare lo batia forment e cruelment … [ cxviira] … E foren los cossos de ells guardas [sic] per aguilles:e fon reuelat avna fembra en la ciutat de florença quils troba:els soterra molt honradament
ID no. of Witness 7 cnum 10004
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxiiva-clxiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vitus i Modest (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiiva] La interpretacio de sanct vitus e modest
text: [V]5Jtus es dit de vida. o vitus es dit quasi virtut … ço es en lo mig dela virtut
rubr.: La vida de sanct Vitus e modest
text: V5Jtus fonch infant noble e fael en edat de .xi. anys en sicilia sofferi martyri … [ clxiiira] … e fonch reuelat a vna fembra en la ciutat de florença quils troba: els soterra molt honradament
ID no. of Witness 8 cnum 10667
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxviva-cxviira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vitus i Modest (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxviva] La interpretacio de sanct Uitus e modest
text: V4Jtus es dit o interpretat de vida. o Uitus es dit quasi virtut … ço es enlo mig dela virtut
rubr.: La vida de sanct Uitus e de modest
text: V5Jtus fon infant noble e fael:e en edat de .xj. anys en Sicilia sofferi martyri … [ cxviira] … e fon reuelat a vna fembra enla ciutat de Florença quils troba: els soterra molt honradament
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14