Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10700
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Antoni de Pàdua
Vida de sant Antoni Fra menor
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 11895
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xcviiira-vb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Antoni de Pàdua, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviiira] De sent anthoni del orde dels frares menors
text: L2o benauyrat sent anthonj fo dela ciutat de Luxbonanat de honrats parents … [ xcviiivb] … ho agues sostengut la sua mot sancta anima migra e passadaquesta uide esen ana adeu en lanyn de nostre senyor .M.CC.xxxj
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona, tot i la discrepància de noms, car a la taula d’aquest manuscrit és “De sent anthonj dels flamencs xCviij”. No existeix, però, en el ms. de París
ID no. of Witness 2 cnum 11189
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxvvb-cxviva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Antoni de Pàdua, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvvb] Desant anthoni de padua
text: [l]5O benauenturat sant anthoni fon dela ciutat de lisbona:e de honrats parents … [ cxviva] … la sua santa anima passa e sen ana a nostre senyor deu. En lany dela incarnacio de nostre senyor Mil.ccxxxj.
ID no. of Witness 3 cnum 10003
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxivb-clxiiva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Antoni de Pàdua, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clxivb] La vida de sanct anthoni de padua
text: L5O benauenturat sanct anthoni fonch dela ciutat de lisbona nat … [ clxiiva] … E com quasi per mija hora ho hagues sostengut la sua sancta anima passa: e sen ana a deu. En lany de nostre senyor Mil .cc.xxxj.
ID no. of Witness 4 cnum 10666
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxvvb-cxviva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Antoni de Pàdua, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvvb] De sanct Anthoni de padua
text: L3O benauenturat sanct Anthoni fon dela ciutat de Lisbona … [ cxviva] … la sua sancta anima passa e sen ana a nostre senyor deu. En lany dela incarnacio de nostre senyor Mil .ccxxxi.
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2011-12-01