Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1069
Authors Joan II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols entre senyors i pagesos de remensa
Date / Place promulgat Vic 1462-05-29
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 100
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.15 (BITECA manid 1082)
Copied 1464-07-07 a quo (data de la Requesta, segons Pérez Mingorance)
1461-06-21 a quo (data de la Petició, segons Pérez Mingorance)
1462 a quo
Location in witness ff. 27-31v
Title(s) Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols entre senyors i pagesos de remensa, promulgat 1462-05-29
Incipit & Explicits rubr.: [ 27] C2apitols e apuntaments della aujnença concordada entre los homens o pagesos uulgarment appellats de remença de vna part. E los senyors dells dits homens della part altre … E subseguexen les respostes concordades e fetes per los dits senyors per la forma seguent
intr.: E2 primerament per confessar bona fe ales coses que paren als dits pagesos … e daqui auant no esser molestats
rubr.: Responen los dits senyors segons ja es respost al precedent capitol Delles jntestia. Cugutia. Exorquia. Arcia. Ferma despoli. e Remença
text: P3rimerament suppliquen e demanen los dits pagesos que totalment sens alguna retencio o memoria de esser jmposat algun dret sien lauats Ramença de homens e de fembres … [ 31v] … e Consells lurs ne sian determenadors
auten.: P3ost hec vero die xxviiij.o mensis madij Annj natiujtati dominj Millesimj Quadringentesimj sexagesimj secundj Gabriel arrencada (…) presentis ciujtatis vicensis retulit et fidem fecit se predicta capitulationem (…) et prout moris est
References Castañeda y Alcover (1920), Libertades medioevales (Cataluña-Castilla). Notas comparativas 6-15 (ed. text)
Note anotacions marginals
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16