Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1069
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 215 | Antic Baluze, 457 | Antic Anc. fonds 78132
Title of volume Della | menescalia. | Manuel Diez ( al teixell)
Manaschalchia. Gra[n] senescarco ( al final del volum)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1471 - 1480 (Avril et alia)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 137 (= I + 1-94 + 95-135 + I) (foliació moderna)
ff.: 137 (= I + IV + i-lxxxx + iiii-xliiij + I) (fol. ant.)
Collation [1]-[9]10 [10]21 [11]12 [12]8
Page Layout 30 línies (f. 5)
Size pàgina 287 × 210 mm (f. 5)
caixa 210 × 150 mm
Hand gòtica rodona dues mans que corresponen a les dues parts del manuscrit
Watermark columna amb corona (Briquet 4411, Macerata: 1460, Roma: 1460-65, Volterra: 1468, Napoli: 1479, Udine: 1494-98, Firenze: 1496, Venezia: 1475)
cérvol de mig cos (semblant a Briquet 3282, Colle: 1427)
lletra "T" (semblant a Briquet 9130, Udine: 1441 i 1451, Peruggia: 1446, Roma: 1447-56, Udine: 1451, Altenbourg: 1452-55)
Pictorial elements Caplletres: caplletres sense fer, lletres de guia al seu lloc (primera part)
Caplletres: caplletres en vermell amb filigrana en tinta marró (segona part)
Rúbriques en vermell (segona part)
Calderons en vermell (segona part)
Il·lustracions al f. 1 hi ha el dibuix maldestre d'un cavall a ploma; dins del text instruments quirúrgics dibuixats en vermell (segona part)
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no s'ha advertit la presència de perforacions que potser han estat suprimides al retallar els marges
Reclams: verticals descendents al marge interior
Condition els ff. 51 i 95 són trencats; foliació antiga, en xifres romanes; segons el catàleg es tracta de dues parts unides en època desconeguda. Dels quatre preliminars, el primer inclou en el recte el dibuix d'un cavall, i al verso està en blanc. En els altres preliminars s'ha transcrit la taula
Binding en pell, amb l'anagrama de Louis-Philippe, guardes de paper d'aigües; relligadura despresa
Previous owners (oldest first) Pietro di Guevara, Gran senescal de Regno di Napoli (135v)
Étienne Baluze, erudit (1630-11-13 - 1718-07-28) Baluz. 450 1719 (data en què els seus mss. entren a la biblioteca reial)
Paris: Bibliothèque Royale 7813 1719
Associated Texts Conté Al final del text, una mà posterior ha copiat l' texid 2329 Desconegut, Reçeta para mal de la nube del ojo del cavallo de maestre Lola, forrero de Capua castellà
References (most recent first) Facsímil: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim Paris BN esp 215 (Calendari lunar) (2007)
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 212-3
Facsímil: Microfilm del ms. esp. 215 de la BNP. Llibre dels cavalls (2002)
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1996), Revisió personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 105
Catalogat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 125 , n. 140
Tractat a: De Marinis (1947-52), La Biblioteca Napoletana dei Re d'Aragona 1:196
Tractat a: De Marinis (1947-52), La Biblioteca Napoletana dei Re d'Aragona 2 , n. pl. 146
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 109-10
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 34 , n. 97
Catalogat a: Ochoa (1844), Catálogo razonado de los manuscritos españoles existentes en la Biblioteca Real de París, seguido de un suplemento que contiene los de las otras tres bibliotecas públicas (Del Arsenal, de Santa Genoveva y Mazarina) 256-57 , n. 165
Note es tracta de dos manuscrits relligats junts

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1324
Location in volume ff. 1-84v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1896
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat de les mules
Language català
Date escrit 1430 ca. - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Aço son les malalties qujs fan al cauall en les cames e en lo cors les qualls son totes males segons mostra lo cauall qui deius es pintat deles qualls malalties e delurs cures lo libre auant parla pus largament [dibuix d'un cavall]
acc.: [ 5] Aci comença lo libre dela menescalia compost per lonoble mosen manuel diez
text: [e]3N nom sia de la sancta trinjtat qui es pare e fill e sant sperit tot vn deu. Com sia molt cosa necessaria atot caualler. e gentil hom e hom destat los quals han affer les conquestes eles defensions de lurs terras lo cauall. … [ 84v] … E axi ne vsan tro al .vij. iorn
References (most recent first) Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 36
Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2751
Location in volume ff. 85-94
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2827
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat dels cavalls
Language català
Date escrit 1430 - 1460 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85] Prolech del seguent libre
prol.: [N]3Ecessaria cosa es que perlem deles mules … lo dehe la conexença sies filla de somera o de egua
tit.: Dela bellea que mula deu hauer
text: [P]3Rimerament la balea dela mula deu esser tal. que aia chich cap esech elos vlls ben a fora … [ 94] … si han les vngles molt forts souent vnteu li les corones ab conna de carn salada. Amen. deo gracias
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 85
Location in volume ff. 95-99
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1058
Desconegut. Calendari lunar i horòscop
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95] Si vols auer conexença en qual sagnja es la luna cascun jorn … e puyx compta sobre aquella axi com se seguex
text: Mars. Luna primera … [ 99] … vet com ho sabras migancant [sic] la bonesa de deu
Note calendari lunar seguit del que convé fer en determinats dies i d'un horòscop per saber “la planeta en que neix l'infant o l'infanta”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 443
Location in volume ff. 99-135v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2487
Theodoricus. Manescalia ([?])
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS índex: [ 99] Capitol prier de les faycons quells caualls deuen aver per be esser enfrenats. Lo primer libre en que departeix dels caualls qui corren be per lochs senyalats … [ 102] … Capitol .Clvi per abestia qui ha porrets
prol.: A6Quest libre es tresladat de hun libre quel Rey don Alfonso de Castella mana fer en feyt dels caualls e de lurs faysons … [ 102v] … deles altres coses tinch per be departir en elles
rubr.: Capitol prier deles fayçons quels caualls han deuen [sic] per eser ben enfrenats
text: Primerament deuen hauer les boques ben feses e de dins acanalades … [ 135v] … acoure en hun canter tro torn al […]
Condition incomplet
References (most recent first) Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 29-30
Note manquen els capítols 118-127, que devien ocupar el foli 132, deixat en blanc. Segons Poulle-Drieux es tracta d'una obra anònima compilada a l'època d'Alfons el Savi. Al peu d'aquest text s'ha afegit una recepta en castellà, per una mà més cursiva però no gaire posterior a la còpia “Reçeta para mal dela nube del ojo del cauallo…”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-15