Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10699
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Barnaba apostolo
La vida de sant Barnabàs
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:523-28
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11894
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xcviva-xcviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Barnabàs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvirb] Dela entrepretacio de nom de sent barnabas
text: B2arnabas uol aytant dir con fiyl de ujuent … [ xcvivb] … la passio del compila sent johan la qual translata degrech en lati. en beda
rubr.: De sent barnabas
text: B2arnabas fo preuera efo delinatge den Cipri efo .i. dels .lxxij. dicipols de ihesu christ … [ xcviiira] … sent derrocheu diu que sent barnabas prehyca primerament aRoma efo bisbe de mjla
ID no. of Witness 2 cnum 12016
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 144rb-146ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Barnabàs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 144rb] Del nom de sant barnabas prolech
text: B3arnabas vol aytant dir co fil de viuent o fil de consolacio … [ 144va] … la passio del scrisch e compila sent johan la qual trelata de grech en lati en beda
rubr.: Del nom de sant barnabas
text: B3arnabas fo preuere e fo del linatge de cipri … [ 146ra] … sent barnebas primerament presica christ a Roma E fo bisbe de mjla
ID no. of Witness 3 cnum 11064
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 121rb-123ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Barnabàs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 121rb] De sent Bernabe apostol
text: B4Arnabas uol aytant dir co fil claujnent o fil de consolacion … La passio del compila sent ioan la qual traslata de grec en lati en beda
rubr.: Miracle
text: B4Arnabas fo preuere e fo de linatye den cipri … [ 123ra] … que sen barnabas preyca primeramen crist a roma e fo bisbe de mila
ID no. of Witness 4 cnum 11435
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxciii-cxcv
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Barnabàs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciii] La interpretacio del nom
text: Barnabas vol aytant dir com fill de vivent … La passio del qual compila sent Johan la qual trenslada de grech en lati en Beda
tit.: De la vida de sent Barnabas
text: Barnabas fo prevere e fo de linatge den Cipa e fo hom dels lxxii dicipols de Jhesuchrist es molt loat en lapistola e an la istoria dels apostols … [ cxcv] … e adonchs deus volent fo atrobade la ossa Sent Dorotheu diu que sent Bernabe preica primerament Christ en Roma e fo bisbe de Mila
ID no. of Witness 5 cnum 10922
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxxxviva-cxxxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Barnabàs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviva] De sent barnabe apostol
text: B4ARNABAS fo preuera e fo del linatge den ciprj … [ cxxxviiira] … Teodorus diu que sant barnabas preica primerament jesuchrist a roma e fo bisba de mila
ID no. of Witness 6 cnum 11188
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxiiiirb-cxvvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Barnabàs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiiirb] La interpretacio de sant Barnabas
text: [ cxiiiiva] [b]5Arnabas vol tant dir com fill de vivent: … La passio dell compila sant johan. la qual beda translada de grec en lati
tit.: De sant Barnabas
text: [ cxiiiivb] [b]5Arnabas fon preuere:e fon del linatge de cypri: e vn dels.lxxij. dexebles de jesu crist. Es molt loat enla epistola en los actes dels apostols … [ cxvvb] … E lauors deu volent for trobada la sua ossa. Dorotheus diu que lo benauenturat sant barnabas prehica primerament jesu christ a roma: e puys que fon bisbe de mila
ID no. of Witness 7 cnum 10002
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxra-clxivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Barnabàs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxra] La interpretacio de sanct barnabas
text: B5Arnabas vol aytant dir com fill de vinent. o fill de consolacio … La passio dell compila sanct iohan. la qual en beda translada de grech en lati
rubr.: La vida de sanct barnabas
text: [B]4Arnabas fonch preuere e fonch de linatge den cypri … [ clxivb] … que sanct barnabas prehica primerament iesu christ a roma. e puys que fonch bisbe de mila
ID no. of Witness 8 cnum 10665
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxiiiirb-cxvvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Barnabàs (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiiirb] La interpretacio de sanct Barnabas
text: [ cxiiiiva] B4Arnabas volt [sic] tant dir com fill de vinent: o fill de consolacio … La passio dell compila sanct Joan. la qual beda translada de grech en lati
rubr.: De sanct Barnabas
text: [ cxiiiivb] B5Arnabas fons preuere:e fon del linatge de cypri … [ cxvvb] … diu que lo benauenturat sanct Barnabas prehica primerament jesuchrist a Roma:e puys que fon bisbe de Mila
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14