Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10698
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Primo et Feliciano
La vida de sant Prim i de santa Felícia
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:521-22
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 11893
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xcvirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prim i de santa Felícia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvirb] Dela entrepretacio del nom de sent prim ede sen felician
text: P2rim uol aytant dir con sobira ho gran … ueyls benauyrat
tit.: De sent prim ede sent felician
text: E2n prim en felicia foren acusats per los bisbes dels temples … [ xcviva] … Eatressi feu degolar los sants barons efeu gitar lo pretor los lur lurs [sic] corsos als cans eals corps. mas los christians los seboliren onradement
Note text proper al de l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 12015
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 143vb-144rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prim i de santa Felícia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 143vb] Del nom de sant prim prolech
text: [ 144ra] P3rim vol aytant dir co sobira o gran ffelicia vol aytant dir co hom vell benesuyrat
rubr.: Del nom de sant Prjm
text: P3rim en felicia foren accusats dauant en deoclecia e Maximja … [ 144rb] … e als corps mes los crestias los sebeliren molt honradament
ID no. of Witness 3 cnum 11063
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 121ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prim i de santa Felícia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 121ra] De sent prim e de sent Felician
text: P2Rim uol aytant dir con sobira o gran fesencian [sic] uol aytant dir con uel benauyrat
text: P4Rim en felician foren acusats per los bisbes dels temples denant en dioclecian en maximian … [ 121rb] … feu degolar los sants barons e feu gitar lós/ corses als cans e als corbs Mes los crestians los sebeliren onradament
ID no. of Witness 4 cnum 11434
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cxciii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prim i de santa Felícia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciii] La interpretacio del nom de sent Prim de sent Falisia
text: Prim vol dir aytant com sobira o gran Felicia vol aytant dir com veyll benauuyrat
tit.: De les vides de sent Prim e de sent Falicia
text: Prim e An Felicia foren acusats per los bisbes dels temples denant en Dioclesua e An Maximia … E axi feu degollar los sants barons e feu lo pretor gitar lurs corsos als cans e als corps mas los chrestians los sebulliren honradement
ID no. of Witness 5 cnum 10921
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxxxvirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prim i de santa Felícia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvirb] De sent prim e de sent felicia
text: P3RIM e en felicia foren acusats perlos bisbes dels temples dauant en diocleçia e en maximia … [ cxxxviva] … El pretor feu degolar los sans barons i feu gitar los lurs corses als cans e als cór/ps mas los christians los sebuliren honradament
ID no. of Witness 6 cnum 10001
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clxivb-clxra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Prim i de santa Felícia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxivb] La interpretacio de sanct prim e de sanct felicia
text: P5Rim vol tant dir com sobira e gran. Felicia vol dir aytant com vell benauenturat … e per la grauitat deles sues bones costumes
rubr.: La vida de sanct Prim e de sanct felicia
text: [ clxra] P5Rim e felicia foren accusats per los bisbes dels temples dauant en dioclecia e en maximia … Aximateix feu degollar los sancts barons e lançar als corps Mas los chrestians los soterraren honradament
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14