Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10697
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3464
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Provisió
Language català
Date promulgat 1312
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 56
Incipits & Explicits in witness intr.: [ 56] O2n nos en Guillem de sent Johan donzell vilalmjrall en lo regne de Malorques jutge ales coses submerses per lo noble e Magnifich mossen ffrancj derill … La qual es del tenor seguent
salut.: En ffrancj derill Caualler conseller majordehom [sic] Capita e loctinent general del molt alt Senyor Rey … Al honorable mossen Guillem de sentjohan donzell Salut e honor
text: Com certa diceptacio e questio sia entre los Jurats dela vila de Soller de vna part e en Berthomeu de oliues dela dita vila dela part altra sobre certa comuna … les dites coses vos cometen e comanan nostres lochs e veus
datatio: Dat en Mallorques a vint noembre any Mil cccc Cinquanta Quatre ffrancj derjll
Record Status Created 2008-12-19
Updated 2012-01-28