Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10696
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Petronilla
La vida de santa Petronil·la
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:517-18
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11891
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xcvvb-xcvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Petronil·la (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvvb] De sancta patronilla
text: P2atronjlla fo fiyla de sent .P. apostol … [ xcvira] … Efeulo gitar entibre mas en just qui era son cergue lon leua el seboli honradement
Note text proper al ms. de París
ID no. of Witness 2 cnum 11731
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 35vb-36rb ff. 115vb-116rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Petronil·la (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 35vb] De senta petronilia
text: P3etronilla fo fylla de sent P. apostol. on com ela fos molt bela … [ 36rb] … mas en iust qui ere son clergue lon leua el seboli onradament
ID no. of Witness 3 cnum 12013
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 143ra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Petronil·la (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 143ra] Del nom de santa patronjlla
text: P4atronjlla fo fila de sant Pere apostol e co ela fos mot bela … [ 143va] … Mes en Just quj era son clerge lo sebeli honradament
ID no. of Witness 4 cnum 11061
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 120rb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Petronil·la (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 120ra] De senta petronilla
text: P4Atronilla fo fila de sent pere apostol … [ 120va] … Mes en just quj era son clerge lon leua el sebeli Onradament
ID no. of Witness 5 cnum 11432
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cxcii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Petronil·la (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxcii] De la vida de santa Petronilla
text: Petronilla fo filla de sent Pere apostol on con ella fos molt bella per voluntat de son pare fo treballade de febra … mas con ell no u volgues fer ell lo feu batre ab correjades aplomades e feulo gitar en Tibre mas en Just qui era son clerga lon leva el sabulli honradement
ID no. of Witness 6 cnum 10919
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxxxvva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Petronil·la (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvva] De santa patronilla
text: P3Etronilla fo fila de sant P. apostoll on con ela fos molt bela … [ cxxxvvb] … mas en justi qui era son clergua lon leua eel sebuli honradament
ID no. of Witness 7 cnum 11186
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxiiivb-cxiiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Petronil·la (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiivb] De santa petronilla
text: [p]5Etronilla fon filla del glorios princep dels apostols benauenturat sanct pere.On com ella fos molt bella: e per voluntat de son pare fon molt treballada per febre: e com los dexebles stiguessen ab sant pere:titus li dix … [ cxiiiira] … E com ell nou volgues fer: lo peruers e inic compte lofeu cruelment batre ab açots enplomats:e feu lo lançar en tibre. [sic] Mas en iusti qui era son capella lon leua:el soterra honradament
ID no. of Witness 8 cnum 9999
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. clxira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Petronil·la (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxira] De sancta petronilla
text: P5Etronilla fonch filla de sanct pere apostol de iesu christ … [ clxirb] … mas en iusti qui era son capella: lon leua: el soterra honradament
ID no. of Witness 9 cnum 10663
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxiiivb-cxiiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Petronil·la (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiivb] De sancta Petronilla
text: P4Etronilla fon filla del glorios princep dels apostols benauenturat sanct Pere … [ cxiiiira] … Mas en justi qui era son capella lon leua: el soterra honradament
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14