Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10695
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Guillem
Date / Place traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 11541
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cccclxxv-cccclxxviii
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Guillem, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cccclxxv] De la vida de sent Guillem
text: Guillem fo molt noble baro e nasque en los temps del rey Pipi de noble linatge de francesos … [ cccclxxviii] … hon per çert es donat entendra que la amor e la gracia de Deu volia revelar en miraccles no acostumats los merits de sent Guillem a gloria e honor de nostre senyor Deu Jhesuchrist Amen
ID no. of Witness 2 cnum 11185
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cxrb-cxiiivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Guillem, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxrb] La vida de sant guillem
text: [ cxva] [l]5O benauenturat sant Guillem nasque enlo temps del Rey pipi de molt bon linatge de frança … [ cxiiivb] … siam nosaltres parsoners ab ell en lo regne celstial
ID no. of Witness 3 cnum 9998
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clvra-clxira
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Guillem, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clvra] La vida de sanct Guillem
text: L5O benauenturat sanct Guillem nasque en lo temps del Rey pipi de molt bon linatge de frança … [ clxira] … A honor e a gloria siam nosaltres personers [sic] ab ell en lo regne de nostre senyor deu Jesu christ
ID no. of Witness 4 cnum 10662
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cxrb-cxiiivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Guillem, traduït 1290 [?] - 1320 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxrb] La vida de sanct Guillem
text: [ cxva] L5O benauenturat sanct Guillem nasque enlo temps del rey Pipi de molt bon linatge de França … [ cxiiiva] … A honor e gloria dela immensa trinita e dela sacratissima verge maria mare del redemptor no [f. cxiiivb] stre jesus siam nosaltres personers [sic] ab ell en lo regne celestial
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2011-12-01