Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10694
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Urbano
La vida de sant Urbà
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:515-16
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11890
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xcvva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Urbà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvva] Dela entrepretacio del nom de sent urba
text: U2rba es dit persa cortesia … e fo resposta per ensenyament
rubr.: De sent urba
text: U2rba succehi an Calixto papa. on con al seu temps fos gran persecucio … [ xcvvb] … esent fortunat soterra los corsos dels sants barons honradament
Note text proper a l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 12012
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 142vb-143ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Urbà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 142vb] Del nom de sant Vrba prolech
text: U3rba es apelat per sa cortesia vrba es de de [sic] vr que vol dir lum o foch … E fo resposta per ensenyament
rubr.: Del nom de sant vrba
text: U3rba sucsesich an calixto papa on co en lo seu temps fos grans persecursios [sic] de crestias [sic] … [ 143ra] … Eapres els sosteneren los corses dels sants barons honradament
ID no. of Witness 3 cnum 11060
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 120ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Urbà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 120ra] De sent Vrba
text: U3Rba es apelat per sa cortesia o urba es dit per sa cortesia de ur que uol dir lum e foc … e fo resposta per ensenyament
text: U4Rba sucseic an calixto papa on com al seu temps fos gran persecucio de crestians … [ 120rb] … se batexaren per sent fortunat e apres els sotereren els corses dels sants
ID no. of Witness 4 cnum 11431
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cxci
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Urbà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxci] La interpretacio del nom
text: Urba es dit per sa cortesia e es dit de ur que vol dir lum … e honest do fet per caritat enceça e fo resposta per ensenyament
tit.: De la vida de sent Urba
text: Urba succehi en Calixte papa on com al seu temps fos gran perseccucio dels crestians … e com la muller na Mermenia ho viu ellas batia ab tota la sua companya e sent Fortunat soterra los corsos dels sants barons honradement
ID no. of Witness 5 cnum 10918
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxxxvrb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Urbà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvrb] De sent vrba
text: U3rba succey en calixto papa on con al seu temps fos gran persecucion de christians … [ cxxxvva] … e apres soterraren los corsos dels sans barons honradament
ID no. of Witness 6 cnum 11708
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Fragments de còdexs manuscrits, Carpeta núm. 14, núm. 273 (BITECA manid 2434)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. 1ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Urbà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500 fragment final
Incipit & Explicits text: [ 1ra] […] calixto papa […] temps fos … [ 1rb] … E apres ells soterraren .los cosses dels sans barons honr[arts]
Note només es conserva part de la primera columna del recto on s’inicia el text, manca tota la segona fins al final. No conté l’explicació del nom, però el text que es pot llegir és molt semblant al de París
ID no. of Witness 7 cnum 11184
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness f. cxra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Urbà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxra] La interpretacio de sant vrban
text: [v]4Rban es dit per cortesia … Fon foc per caritat encesa. E fon resposta per ensenyament
tit.: La vida de sant vrban
text: [v]4Rban succei a calixto papa.e com en lo seu temps fos gran persecucio dels chrestians … [ cxrb] … E com la muller qui hauia nom arminia ho veu:bateias ab tota la sua companyia per sanct fortunat. E sanct fortunat soterra los cossos dels sancts barons honradament
ID no. of Witness 8 cnum 9997
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cliiiiva-clvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Urbà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cliiiiva] La interpretacio de sanct Vrban
text: [V]5Rban es dit per cortesia. O es dit de vr: que vol dir lum o foch … E fonch resposta per ensenyament
rubr.: La vida de sanct Vrban
text: V5Rban succei a calixto papa. E com en lo seu temps fos gran persecucio dels chrestians … [ clvra] … E sanct fortunat soterra los cossos dels sancts barons honradament
ID no. of Witness 9 cnum 10661
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness f. cxra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Urbà (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxra] La interpretacio de sanct Urban
text: V5Rban es dit per cortesia. O es dit ve vr: que vol dir lum o foch … E fon resposta per ensenyament
rubr.: La vida de sanct Urban
text: V5Rban succei a Calixto papa. e com enlo seu temps fos gran persecucio dels chrestians … [ cxrb] … E sanct Fortunat soterra los cossos dels sancts barons honradament
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14