Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 10694
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3461
Sanç I, 1r. Rei de Mallorca. Provisió sobre una franquesa promulgada per Jaume I sobre els plets
Language català
Date promulgat 1319
City, library, collection, & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 54r-v
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 54] S2apien tuyt que deuant nos enxanxo perla gracia de deu rey de malorques … esenyor de monpelier
text: es preposat soplegi [sic] de part dels fels nostres iurats per nom dela uniuersitat de malorques que duptes equestions semouen eple[..]souen sobre .ia. franquesa donada eatorgada perlo molt alt senyor en iacme rey darago … [ 54v] … tenir eobseruar enegun contra aqueles […]
conf.: en testimonj dela qual cosa aquesta present carta manam ab nostre pendent sagel sagelar
datatio: […] viij. idus nouembre. Anno dominj Mo. ccco. xixo
certificació: yo lorens plasensa escriua del damunt senyor nostre Rey demanament del aquesta carta fiu scriure e clohi ab mon poblic acustumat senyal
Record Status Created 2008-12-19
Updated 2012-01-28