Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10693
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de santa Quitèria
Date / Place escrit 1250 [?] - 1350 [?]
traduït 1400 ? - 1490 ?
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 11182
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. ciiiivb-cviirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Quitèria, traduït 1400 ? - 1490 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiiivb] La vida de santa quiteria
text: [m]5A dona santa quiteria fon filla de honrat pare e honrada mare. empero ells no eren chrestians … [ cviirb] … E aquest començament no es totstemps en vn: abans varicia: axi com fa la festa de pasca
ID no. of Witness 2 cnum 9996
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. clivb-cliiiiva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Quitèria, traduït 1400 ? - 1490 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clivb] La vida de sancta quiteria
text: M5Adona sancta quiteria fonch filla de honrat pare e honrada mare: empero ells no eren chrestians … [ cliiiiva] … E aquest començament no es tostemps en .i. abans varicia. Axi com fa la festa de pasca
ID no. of Witness 3 cnum 10659
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. ciiiivb-cviirb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de santa Quitèria, traduït 1400 ? - 1490 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiiivb] La vida de sancta Quiteria
text: M5Adona sancta Quiteria fon filla de honrat pare e honrada mare: empero ells no eren chrestians … [ cviirb] … E aquest començament no es tostemps en vn:abans varieja: axi com fa la festa de pasca
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2011-11-30