Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10692
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Pancratio
La vida de sant Pancraci
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:513-14
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11888
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. xcvra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pancraci (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcvra] Dela entrepretacio del nom de pranchasi [sic]
text: P2rancasi [sic] es dit de pan … efo colorat per diuersos uirtuts
rubr.: De sen pranchasi [sic]
text: P2rancasi fo fiyl de molt noble pare e fo orde de mare ede pare la cuytat de fagia [sic] e fo posat encurador dionis son auoncle … [ xcvrb] … seruaren aquel loch que per grans coses fan aqui aquel iurament
Note text molt proper al ms. de París
ID no. of Witness 2 cnum 12010
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 142ra-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pancraci (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 142ra] De sant Pancrassi prolech
text: [ 142rb] P3ancrassi es dit de pan que vol dir tot E gratus … E fo subjugat abatiments de diuerses turments Efo colorat per diuerses virtuts
rubr.: Del nom de sant prancrassi
text: P3ancrassi fo fil de molts nobles parents E fo orffe de pare … [ 142va] … E ay sos serua en aquel loch que grans causes fon aquj aytal jurament
ID no. of Witness 3 cnum 11059
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 119va-120ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pancraci (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 119va] De sent pancrasi
text: P3Ancrassi es dit de pan que uol dir tot e gratus … e fo subiugat abatement de turmens e fo colorats per diuerses uertuts
text: P3Ancrassi fo fil de mot noble parens e fo orfe de pare … [ 120ra] … e ayso se serua en aquel loc que per grans causes fan aquj aytals juraments
ID no. of Witness 4 cnum 11430
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cxc
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pancraci (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxc] La interpretacio del nom de sent Pancrazi
text: Prancasi es dit de pan qui vol dir tot e gran … vol aytant dir com subjugat als turments e fo colorat per divines virtuts
tit.: De la vida de sent Prancazi
text: Prancasi fo fill de molt noble pare e fo orfe de mare e de pare … e asos serva en aquell loch que per grans coses fan aqui aquell jurament
ID no. of Witness 5 cnum 10917
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxxxiiiivb-cxxxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pancraci (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiiivb] De sent Brancasi
text: P3ancrasi fo fil de molts nobles parens e fo orfe de pare e de mare … [ cxxxvra] … e asos serua enaquel loch que per grans coses fa aqui aytal sagrament
ID no. of Witness 6 cnum 11707
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Fragments de còdexs manuscrits, Carpeta núm. 14, núm. 273 (BITECA manid 2434)
Copied 1401 - 1500
Location in witness f. 1ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pancraci (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 1ra] […]cia lo Jutge lo … fon aqui ay[…]
Condition acèfal i fragmentari, manca més de la meitat esquerra de la columna
Note sembla un text molt proper al ms. de París
ID no. of Witness 7 cnum 9995
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. clirb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Pancraci (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clirb] La vida de sanct pancraci
text: [P]3Ancraci fonch fill de molt noble pare. e fonch orfe de pare … [ cliva] … E aço se serua en aquell loch: que per grans coses sobres les reliquies de sanct pancraci fan aqui iuraments
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14