Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10690
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Gordiano et Epimacho
La vida de sant Gordià
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:509
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 11884
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. lxxxixra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gordià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxixra] De sent jordia
text: I2ordia ueguer den julia emper-ador [f. lxxxixrb] deuaert .i. crestia qui auia nom gener … [ lxxxixrb] … el fo per la sua companya robat e apres ab sent epimato qui era ia mort per enjulia el fo soterrat
Note coincideix amb el text de París, llevat que omet l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 12008
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 141rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gordià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 141rb] del nom de sent Gordian prolech
text: G3ordian es dit ageos que es doma … malyin que es Rey en cays sobiran Rey
rubr.: del nom de sent Gordian
text: G3ordian veger de Julia emperador dauant .i. christia quj auja nom gener … E ab sent Epimaco qui era ja mort per en Julia el fo soterrat
ID no. of Witness 3 cnum 11057
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 118vb-119ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gordià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 118vb] De sent Gordian
text: G3Ordia es dit de ager epimáco/ es que es doma o casa e dian que es clar … e marcin que es rey en quax sobre rey
text: G3Ordian ueger den Julian lemperador denant un crestia qui auja nom Gener … [ 119ra] … epres ab sent epimaco qui era ya mort per en julia el fo soterat
ID no. of Witness 4 cnum 11428
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. cxc
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gordià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxc] La interpretacio del nom Jordian
text: Jordian es dit a gios qui es dit casa e diam qui es clar … he maixin que es rey en quaix sobiran rey
tit.: De la vida de sent Jordian
text: Jordian veguer den Julian lemperador un christia qui avia nom Jener … e pres ab sent Ipimato qui era ja mort per en Julia e ell fo soterrat
ID no. of Witness 5 cnum 10915
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxxxiiiira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gordià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiiira] De sent jordian e de sent opimato
text: I3Ordia ueguer de julia emperador denant .i. crestian qui auia nom jener uolia forsar a sacrificar ales idoles … [ cxxxiiiirb] … E ab sent ypimato qui era ja mort per en julia el fo soterrat
ID no. of Witness 6 cnum 9993
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxlviiirb-va bis
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Gordià (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlviiirb bis] La interpretacio de sanct Gordia
text: G2Ordia es dit ageos: que es dit casa: e dyan que es clar: quasi clara casa … e machi que es rey. quasi sobiran rey
rubr.: [ cxlviiiva bis] La vida de sanct gordia
text: G5Ordia veguer den iulia emperador com vn chrestia qui hauia nom gener … e ab sanct epimacho que mata en iulia fonch soterrat
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14