Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1068
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number 789
Title of volume TRACTAT | DE | MANESCALIA | MANUSCRIT | DEL | SEGLE XV ( llom, entre els nervis)
Copied Barcelona [?] (catàleg): 1389 (ff. 1-49; la data del catàleg prové del f. 106 i correspon a l'any d'inici del calendari pasqual)
1401 - 1410 [?] (ff. 50-73 i potser els del calendari final)
1451 - 1500 (ff. 74v-99)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 118 (= 2 + 1-114 + 2)
Page Layout 25 línies (f. 2)
Size pàgina 273 × 205 mm (f. 2)
caixa 197 × 140 mm
Hand gòtica cursiva amb forta influència francesa de finals s. XIV (ff. 1-49)
gòtica rodona de la primera meitat del s. XV (ff. 50-73)
cursiva diverses mans del s. XV (ff. 73v-99)
gòtica semblant a la segona del volum (ff. 100-112)
mà del s. XVII, semblant a la que ha fet algunes anotacions al volum (f. 113 i 114v)
Watermark claus creuades (a la primera secció)
destral (a la segona secció i calendari pasqual)
arc amb sageta (a la tercera secció)
Pictorial elements Caplletres: caplletres molt senzilles (en general, de tres unitats de pauta), encara és visible la lletra de guia per a les caplletres (primera secció)
Rúbriques en vermell (primera secció)
Calderons en vermell (primera secció)
Caplletres: espais en blanc per a les caplletres i al marge exterior es pot veure la lletra de guia (segona secció)
Altres: sense cap mena de decoració (segona secció)
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: amb restes de quatre perforacions rodones als angles
Reclams: horitzontals centrats (segona secció)
Condition volum en bon estat, amb algunes taques produïdes per fongs; els primers i darrers folis són els més deteriorats per l'acció de bibliòfags. L'actual f. 113 és de paper posterior al del volum. La foliació deixa un foli sense numerar entre els ff. 52 i 53 i s'ha perdut el f. 77. És en blanc el recto del f. 114 i eren també originalment en blanc els ff. 73v-81, però al s. XV foren omplerts amb diverses anotacions
Binding cuir amb gravats i daurats al llom, moderna
Previous owners (oldest first) Ramon Crusel (Naixement Monistrol de Montserrat 1623) 1623 a quo (data de naixement) (escriu el seu nom amb lletra maldestra al f. 114 i al peu d'altres folis (p. e . 62-63) anota el naixement d'alguns fills)
Crusel (família)
Associated persons Relligador relligat provablement ca. 1921 per Miquel Rius, relligador
Associated Texts Conté als ff. 100-112v, amb les rúbriques en català texid 1057 Desconegut, Calendari i taula pasqual, escrit 1389 [?] llatí
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del Ms. 789 de la Biblioteca del Monestir de Montserrat (1990)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:594
Catalogat a: Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 186
Catalogat a: Cordoliani (1951-52), “Inventaire des manuscrits de comput ecclésiastique conservés dans les bibliothèques de Catalogne (avec notes sur les autres mss. de ces bibliothèques)”, Hispania Sacra 359-84
Note el llibre procedeix de Monistrol de Montserrat, segons s'indica al catàleg. Al foli final hi ha notes que assenyalen els naixements dels membres de la família Crusel a la primera meitad del s. XVII, i també semblen d'aquesta època les darreres receptes i anotacions del f. 113
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1320
Location in volume ff. 1-40
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1894
Jordanus Rufus de Calabria, Cavaller. Tractat de manescalia
Language català
Date escrit 1250 a quo - 1254
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] [… l]o [Tractat …]
prol.: C3om entre les altres besties al vsatge e al serujci del humanal linyatge sens tot miga sots meses los quals lo sobiran mestre e fahedor de totes coses ha triades nenguna bestia no sia pus noble que cauall es (…) yo Jordan ros de Calabrja Caualler en la manascalia del sobre noble baron mon senyor frederich emperador ça enrera de bona memorja … ço quj en aquest libre se conte he ppenssat ab gran diligencia scrjure
índex: Donchs primerament dela creacio e dela Natiu[itat] del Cauall … [ 1v] … El sise dels mendicines e dels Remeys contra la enfermetat
tit.: Dela generacio e dela Natiujtat del cauall
text: P5rjmerament donchs dela generacio e dela Natiujtat del Cauall tractan dich quel cauall deu esser genenrat de guaran dilimentment e continuament guardat poch o no re caualcat e ab lo maor treball o caualcadura que pora … [ 40] … Cauall quj ha estrangolo e que ha tot lo goy tro gros e jnflat agrans penes lin pot hom ajudar
colofó: Aquest libra es acabat gracies a deu. Aquest libra feu .j Caualler de calabrja ab gran studi que sabia dela natura dels caualls E pot ho apendre cascun ligen lo libre car aquest libra ensenya quals coses nohen nj valen als caualls
References (most recent first) Prévot (1991), La science du cheval au Moyen Age. Le “Traité d'hippiatrie” de Jordanus Rufus 14
Note El manuscrit conté dues versions d'aquest text (Y1 -s. XIV- i Y2 -s. XV als ff. 50-73-) en la terminologia de B. Prévot)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1353
Location in volume ff. 40-49v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3964
Desconegut. Receptes per als cavalls
Language català
Date escrit 1370 [?] - 1390 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 40] Arronya de cauall
text: P3rjn dela sutga del front e picala be e dalum e de verdet e picaho be … [ 49v] … car o tuel es vna teuresa dessos feyta amanera de vngla e gouernans
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1616
Location in volume ff. 50-73 (segona versió)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1075
Jordanus Rufus de Calabria, Cavaller. Tractat de manescalia
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 50] la mara per bons prats e per abundants derba entro que venga en aetat de .ij. anys e no mes … [ 73] … E aço feyt sia tallade la nafra daquella pert hon penga per ço que enla nafre no romangue pudrit en apres
Condition acèfal i incomplet
Note Als marges hi ha anotacions en llapis que assenyalen les correspondències entre aquest text i el primer del manuscrit. Segons Poulle-Drieux aquesta segona versió del text que inclou el manuscrit correspon a la traducció del s. XV
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3327
Location in volume ff. 73v-81
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3965
Desconegut. Receptes de medicina i de veterinària
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 73v] Resebta de pulsju girofla nou mosqada gjngebra … [ 81] … que no sj toch estro que lo ffoch age ffet son cos
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 385
Location in volume f. 81v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1309
Desconegut. Taula dels signes del zodiac
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 81v] marcs | abrjl | mag … sagjtarjus | aqarjus
Note un calendari i taula pasqual es transcriuen més endavant, als ff. 100-112v, per• el text és en llatí
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2750
Location in volume ff. 82-99v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1075
Jordanus Rufus de Calabria, Cavaller. Tractat de manescalia ([?] Prevost)
Language català
Date traduït 1401 [?] - 1500 [?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1448
Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia. Llibre de cirurgia ([?] Font i Sagué)
Theodoricus. Llibre de cirurgia ([?] Font i Sagué)
Language català
Date traduït 1302 - 1304
escrit 1264 a quo - 1279-03-24 ad quem
escrit 1298 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 82] [j]2ulmo estrencament e nafra ques fa alpolmo del cauall … [ 99v] … per .ix djes si per si matex no Cau hom prjmer
Condition acèfal i probablement incomplet
References (most recent first) Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 107
Note no queda clara la identificació d'aquesta obra. Segons el catàleg seria part de la Manescalia i segons N. Font i Sagué part del tractat de Theodorico Borgognoni
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-13