Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10689
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De emissione spiritus sancti
Lo trametiment del Sant Esperit
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:493-508
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11883
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lxxxvra-lxxxixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Lo trametiment del Sant Esperit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvra] Con lo sant espirit uench sobrels apostols
text: L2o sant espirit fo uuy trames en semblança de lengues de foch als apostols … [ lxxxixra] … Adonchs posans les mans etc. Ol posament deles mans significa absolucio quis fa enconfessio
Note text molt proper al ms. de París, però no té rúbrica independent per als “Miracles pels quals se fan” (ff. lxxxvivb-lxxxixra). Edició Kniazzeh-Neugaard (1977: II 498-508)
ID no. of Witness 2 cnum 12007
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 136ra-141rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Lo trametiment del Sant Esperit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 136ra] Del tremetament del sant sperit
text: L4O sant sperit fo vuy trames en semblansa de lenges de foch als apostols … [ 141rb] … Ol pausament deles mans significa ab solucio ques fa en confessio
ID no. of Witness 3 cnum 11056
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 114va-118vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Lo trametiment del Sant Esperit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 114va] Del trametement del sant esperit
text: L4O sant esperit fo uuy trames en semblansa de les gens [sic] de foc als apostols … [ 118vb] … pausament de les mans significa absolucio ques en confession
ID no. of Witness 4 cnum 10914
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxxixva-cxxxiiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Lo trametiment del Sant Esperit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxixva] Del trametiment de sant esperit
text: L3O sant esperit fo uuy trames en samblansa de lengues de foch als apostols … [ cxxxiiiira] … el posament de les mans signiffica absoluacion [sic] ques fa en comfacion [sic]
ID no. of Witness 5 cnum 11181
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. cirb-ciiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Lo trametiment del Sant Esperit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cirb] Lo trametiment del sanct spirit
text: [l]3O sant spirit fon huy trames en semblança de lengues de foc als apostols … [ ciiiivb] … E lo posament deles mans significa absolucio ques fa enla vera confessio
ID no. of Witness 6 cnum 9992
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxlvrb-cxlviiirb bis
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Lo trametiment del Sant Esperit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlvrb] Lo trametiment del sanct spirit
text: L4O sanct spirit fonch huy trames en semblança de lengues de foch als apostols … [ cxlviiirb bis] … E lo posament deles mans significa absolucio ques fa en la vera confessio
ID no. of Witness 7 cnum 10658
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. cirb-ciiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Lo trametiment del Sant Esperit (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cirb] Lo trametiment del sanct spirit
text: L3O sanct spirit fon huy trames en semblança de lengues de foch als apostols … [ ciiiivb bis] … E lo posament deles mans significa absolucio ques fa enla vera confessio
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14