Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10688
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De ascensione domini
L'ascenció de Jesucrist
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:480-92
Subject CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11882
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lxxxiirb-lxxxvra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'ascenció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxiirb] Con nostre senyor sen puya al cell
text: L2o puyamen de nostre senyor cant puia al cel fo enlo .xle. die de pascha … [ lxxxvra] … a tu mas tu en nos e entra anos
Note text proper tant al ms. de París com a l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 12006
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 132rb-136ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'ascenció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 132rb] Del puyament de Jhesu christ
text: L3o puyament de nostre senyor quant sen puya al cel fo en lo xl. dia de pascha … [ 136ra] … senyor aparela so que apareles car no appareles atu mas tu en nos entu en nos
ID no. of Witness 3 cnum 11055
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 111va-114va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'ascenció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 111va] De la assensio de nostre senyor
text: L4O puxament de nostre senyor quant puxa en lo cel fo en lo .xl. dia de pascha … [ 114va] … senyer aparela so \que/ apareles car no o apareles atu mes tu a[.]rs e entra anos
ID no. of Witness 4 cnum 11427
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. clxxxiiii-cxc
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'ascenció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiiii] Lo sant Espirit
text: Lo sant Sperit fo vuy trames en semblança de lengues de foch als apostols … [ cxc] … el posament de les mans significa absolucio quens fa la confessio
ID no. of Witness 5 cnum 11426
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. clxxx-clxxxiiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'ascenció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxx] La escencio de nostre senyor deu Jhesuchrist
text: Lo pujament de nostre senyor quant sen puja en lo çel fo en lo xl jorn de pasque en lo qual pujament podem notar vii coses … [ clxxxiiii] … vaig aparallar a vos loch on diu sent Agosti senyor apparella ço que aparelles car no aparelles a tu mas a nos
ID no. of Witness 6 cnum 10913
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxxvirb-cxxixrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'ascenció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvirb] Dela acencion de nostra senyor
text: L3O pugament de nostra seyor [sic] can puga al cel fo lo .xl. dia de pascha … [ cxxixrb] … Senyor apereyla so que apereyles a tu mas tu en nos en tu anos
ID no. of Witness 7 cnum 11180
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xcixra-cirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'ascenció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcixra] La ascensio de iesuchrist
? TEXTI: [l]5O puiament de nostre senyor deu jesuchrist com sen puja en lo cel con al.xl.dia de pasca. en lo qual puiament podem notar.vij. questions … [ cirb] … aig apparellar a vosaltres loch. on diu sanct augusti Senyor apparella ço que has:car no apparelles a tu:mas a nosaltres
ID no. of Witness 8 cnum 9991
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxliiva-cxlvrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'ascenció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxliiva] La ascencio de iesu christ
text: L5o puiament de nostre senyor deu iesu christ com sen puia en lo cel fonch enlo.xl dia de pasca … [ cxlvrb] … Senyor apparella ço que apparellar has: car no apparelles a tu: mas a nosaltres
ID no. of Witness 9 cnum 10657
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xcixra-cirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, L'ascenció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcixra] La ascensio de Jesuchrist
text: L5O pujament de nostre senyor deu jesuchrist com sen puja en lo cel fon al .xl. dia de pasca … [ cirb] … Senyor apparella ço que apparellar has: car no apparelles a tu:mas a nosaltres
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14