Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10687
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De letania maiori et minori
De les letanies
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:473-79
Subject LITÚRGIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11881
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. lxxxira-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les letanies (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxira] Deles ledanjes
text: L2es ledanies se fan dues uegades en lany. ço es en la festa de sent march … [ lxxxivb] … eaqueste es la raho per que la esgleya sone les esqueles cant temon tempestat
rubr.: per que trau hom les creus
text: P2er so quant fa tempeste. sonen quels demonis qui la fan ogen les trompes del perdurable rrey … per la quarta raho carlos demonis lo temen tant
Note en els dos incunables de Barcelona és un sol text
ID no. of Witness 2 cnum 12005
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 131va-132rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les letanies (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 131va] Deles letanjes maiors E manors
text: L3es letanies se fan en lany dos vegades So es en la ffesta de sant March … [ 132rb] … car fo aproat [sic] enlo cinet de Calsedonja per la .iiij. raso car los dimonjs lo temen molt fort
Note inclou les rúbriques “Per que diu hom quant Sternuda deus te ajut nj per ques senya hom quant badala” i “Per qual raso la glesa sona les squeles e trau les creus quant cau tempestat”
ID no. of Witness 3 cnum 11054
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 110rb-111va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les letanies (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 110rb] De letania maior eménor/
text: L3Es letanies se fan en layn does uegades. so es la festa de sent Marc … [ 111va] … car fo aprouat en lo cinet de calcedonia. per la .iiij. raso car lós/ demonis lo temen tant
ID no. of Witness 4 cnum 11425
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. clxxvii-clxxx
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les letanies (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxvii] Les ledanies
text: Les ledanies se fan en lany dues veguades ço es en la festa de sent March qui es appellade Latania major … [ clxxx] … com fo aprovat en lo çenet de Calcedonia per la iiii rao com los dimonis lo temen molt e tant
ID no. of Witness 5 cnum 10912
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. cxxiiiivb-cxxvirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les letanies (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiiiivb] per que dit fo deus tajut can hom estudurna nis ceya con hom badayla
text: L3es letanies se fan .ij. uegades en lany So es enla festa de sant march … [ cxxvirb] … per so car fo prouat lo sonet de calcedonia per la .iiij. rahon car los demonis lo temen tant
ID no. of Witness 6 cnum 11179
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xcviiira-xcixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les letanies (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviiira] Deles letanies
text: [l]5Etanies se fan en lany dues vegades:çoes enla festa de sanct march … [ xcixra] … e perço com fon aprouat enlo consell de calcedonia. e perço com los dimonis lo temen tamt
ID no. of Witness 7 cnum 9990
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxlirb-cxliiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les letanies (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlirb] Deles letanies
text: L5Etanies se fan en lany dues vegades: ço es enla festa de sanct march … [ cxliiva] … e perço com fonch prouat en lo consell de calcedonia. e perço com los dimonis lo temen tant
ID no. of Witness 8 cnum 10656
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xcviiira-xcixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De les letanies (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviiira] Deles letanies
text: L4Etanyes se fan en lany dues vegades: ço es enla festa de sanct March … [ xcixra] … e perço com fon aprouat enlo consell de calcedonia: e perço com los dimonis lo temen tant
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14